Almene gymnasier med udkantstilskud mister penge

Nyhed
 

​Regeringens fine ord om at støtte uddannelsesudbuddet i provinsen taber i værdi. GL konstaterer nu ved en nærlæsning af finanslovsforslaget, at alle almene gymnasier, der i dag modtager udkantstilskud, står til at miste 0,5 mio. kr., hvis regeringens finanslovsforslag realiseres.


​Dertil kommer, at VUC foreløbig står til at modtage 13,4 mio. kr. fra puljen til økonomiske udfordrede skoler. Det er mere end 10 mio. kr. færre, end VUC fik i 2023, hvorimod tilskuddet til de små erhvervsskoler er videreført fra 2023. 

Jeg må desværre konstatere, at der ikke er overensstemmelse mellem det, regeringen siger, og det, den gør. Provinsen er ikke prioriteret sådan, som regeringen gerne vil sole sig i. De afsatte puljer gemmer på besparelser på små gymnasier og VUC. Det er under al kritik,​ og GL vil presse kraftigt på for at få taget besparelserne af bordet, 

understreger GL-formand Tomas Kepler.

Læs GL-sekretariatets gennemgang af regeringens finanslovsforslag her Regeringens forslag til finanslov 2024.pdf

 


Emner:  
Interessent: