Aftale om afvikling af frihed under Corona-nedlukningen

Info
 

​​​​Der er fredag den 27​. marts indgået aftale mellem parterne på det statslige område om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 frem til den 14. april 2020.​

Aftalen fastsætter bl.a., at medarbejdere, der efter ansættelsesmyndighedens anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts til 13. april 2020, skal afvikle frihed i en periode op til 5 dage, hvilket kan ske ved at anvende feriedage, særlige feriedage, afspadsering e.l.

Af aftalen fremgår det, at de offentligt ansatte også under corona-nedlukningen står forskelligt: I aftalen beskrives det således:

"Mange varetager kritiske funktioner eller andre nødvendige opgaver, også hjemmefra. Andre medarbejdere arbejder så vidt muligt hjemmefra med deres sædvanlige opgaver. Nogle medarbejdere har ikke mulighed for at udføre deres sædvanlige opgaver, fordi de er sendt hjem. Alle medarbejdere, som i denne specielle tid er sendt hjem, løser på bedste vis alle de vigtige arbejdsopgaver under meget anderledes forhold end til daglig. Som tiden går under hjemsendelsen, kan en del medarbejdere opleve, at opgavemængde af flere årsager tynder ud."

GL's medlemmer tilhører som hovedprincip den gruppe, der løser nødvendige opgaver hjemmefra, idet hastelovgivningen præciserer, at eleverne skal have undervisning i nedlukningsperioden. Således er der pligt til at gennemføre nødundervisning. Det må forudsættes, at de 3 dage før påske som hovedregel er forudsat som undervisningsfri dage.

IMG_2462.jpg

På det pressemøde, hvor aftalen blev præsenteret, sagde skatteminister Morten Bødskov, at rigtige mange arbejder hjemmefra, og han takkede for den store indsats, der ydes. Han præciserede, at alle de, der i hele perioden er i fuldt sving, selvfølgelig ikke skal bidrage yderligere.

Se aftalen her: Aftale CFU Afvikling af frihed under Corona-nedlukningen.pdf​​

Emner:  
Interessent: