AI: En kæmpe presbold mod vores uddannelsessystem

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, december 2023

​​​​​ai.png

For cirka et år siden trådte vi ind i den kunstige intelligens tidsalder. Kunstig intelligens er med 'ChatGPT' ikke længere science fiktion, men virkelighed. Medierne har skrevet om snyd, fordi perspektivet i, at elevers skriftlige besvarelser skrives helt eller delvist af kunstig intelligens, er en bombe under validiteten i bedømmelsessystemet. Det frustrerer og fylder for vores medlemmer. Vi er som uddannelsessystem på hælene ift. at finde løsninger, fordi det er umuligt at kontrollere, om en opgave er skrevet med brug af AI, medmindre den skrives med blyant under monitorerede forhold. 

Og udfordringen er endda langt større: AI udfordrer fundamentalt, hvad vi som samfund vil med uddannelse og menneskets rolle ift. teknologien. Det højeste formål med uddannelse er ikke eksamen. Fagene eksisterer ikke for karakterernes skyld. Formålet med skole er at danne, uddanne og myndiggøre det enkelte menneske, og derigennem skabe demokratisk sammenhængskraft. Der ligger en risiko i fejlagtige visioner om AI-baseret effektivisering af undervisningen, som kan påvirke alle - ikke blot lærerne.

AI lover skræddersyet læring, øjeblikkelig feedback og ressourceoptimering. Men samtidig reproducerer AI eksisterende fordomme og skaber afhængighed, hvor vi overlader tænkearbejdet til maskinerne. Det underminerer demokratisk dannelse og fælles værdier. AI kan ændre undervisningens demokratiske og politisk kontrollerede karakter til at være bestemt af tech-virksomheder, der ikke er forpligtede til at følge danske værdier og formålsparagraffer.

McKinsey har estimeret, at 40% af undervisningen er automatiseret i 2030. Men hvis mennesket som lærer virkelig kan erstattes - hvad skal vi så som samfund med mennesket - som elev? OECD spår, at uddannelse får en kritisk rolle i overgangen til et post-arbejde samfund; visionen er, at effektiviseringsgevinsterne ved AI vil blive distribueret til alle, så de fleste elever i skolesystemet i dag ikke vil skulle arbejde i deres voksenliv. Hvis uddannelse ikke skal føre til arbejde, hvad skal det så? OECD's bud er, at uddannelsessektoren skal gentænke, hvilke menneskelige kompetencer som vil være vigtige, samtidig med at vi skal hjælpe eleverne til at finde meningsfulde aktiviteter og motivere dem til at forfølge dem. 

Uanset om vi bevæger os mod en utopi eller dystopi med AI, er der enighed om, at samfundsforandringer er uundgåelige. Dette skaber usikkerhed og angst, som kalder på en stærk uddannelsesindsats. Et fremtidigt uddannelsessystem må prioritere almen dannelse og menneskelige relationer frem for en ukritisk digitalisering. Vi skal have et uddannelsessystem FOR og AF mennesker, som er nøglen til et fremtidigt samfund, hvor mennesket ikke underordnes den kunstige intelligens. 

Dertil får vi brug for et samarbejde med politikere og vores minister om at blive klar til udfordringen, hvor værdien af almen dannelse bliver omdrejningspunktet. Lærernes muligheder for at levere den almendannelse, som skal hjælpe Danmark sikkert ud på AI-vejen og gennem de omvæltninger, som venter, skal politisk understøttes. Vi er klar til samarbejdet.​

Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant