GL-nyt: Eksamen og invitationer til GL-arrangementer

GL nyhedsbrev
 

​Eksamenstiden nærmer sig

GL ønsker at forbedre forholdene omkring eksamen og censur. Målet er en god eksamenssituation for eleverne, et ordentligt arbejdsmiljø for lærerne samt at anvende ressourcerne klogt. Lærere og ledelse har en fælles interesse i en god eksamenstilrettelæggelse. I mange tilfælde kan uhensigtsmæssig praksis ændres, hvis eksamensplanlæggere, censorer og andre involverede på skolerne har fokus på, hvad de kan gøre for at sikre en god praksis. Derfor har GL et bud på, hvad god eksamenspraksis er. Læs mere her.

 

Fyraftensmøder med Brian Degn Mårtensson

Tag din kollega med og kombinér et spændende fagligt input med lidt lækkert til ganen og debat med kolleger fra dit lokalområde.

Fyraftensmøderne er gratis for GL-medlemmer og afholdes

torsdag den 4. maj 2017 kl. 16.00 - 18.30 i København

tirsdag den 9. maj 2017 kl. 16.00 - 18.30 i Odense og

torsdag den 11. maj kl. 16.00 - 18.30 hos i Århus.

Hvorfor underviser vi, og hvordan bør vi gøre det? Hvad skal undervisningen føre til? Hvad er den dybere mening med al det besvær, undervisningen afstedkommer for både underviseren og den underviste? Aldrig før har en sådan diskussion været mere påkrævet end nu, hvor hele uddannelsessystemet bliver reformeret fra top til bund.

Brian Degn Mårtensson har i de senere år gjort sig bemærket som en skarp kritiker af målstyring i uddannelsessystemet.

Læs mere og tilmeld dig her.

En genvej til det nye hf

Brug eftermiddagen tirsdag den 2. maj til at blive klog på det nye hf. Bliv klædt på til den nye struktur, det nye projekt- og praktikforløb og den professionsrettede faglighed på hf. Der bliver både tid til input og videndeling med kolleger fra hf og VUC. Arrangementet er i Fredericia. Arrangementet er gratis for GL-medlemmer. Læs mere og tilmeld dig her.

Tag med GL til Folkemødet på Bornholm

GL inviterer fredag den 16. juni 2017 50 medlemmer til at deltage i folkemødet. Der er en mindre brugerbetaling på 250 kr., som først opkræves efter offentliggørelsen af eksamensplanen. Læs mere og tilmeld dig her.  

Tid til at få Ungdommens Folkemøde i kalenderen

Den 7. og 8. september løber Ungdommens Folkemøde for anden gang af stablen i Søndermarken i København. Ungdommens Folkemøde (UFM) er en demokratisk ungdomsfestival med 20.000 unge og over 70 organisationer og virksomheder, der mødes om reel demokratisk dialog og deltagelse. GL er selvfølgelig med og byder inden for i lærerværelset. Lærerværelset danner rammen om faglighed og kollegial hygge. Læs mere her.

Ved at udfylde en interessetilkendegivelse til UFM modtager du som lærer nyhedsbreve om fx undervisningsmateriale samt et programmagasin med blandt andet artikler og baggrundsstof, der kan bruges i undervisningen i forbindelse med UFM. Læs mere her.

Emner:  
Interessent: