Medlemsnyt: Reform, sprog, nedskæringer mv.

GL nyhedsbrev
 

Reformen – hvad sker der?

Få et overblik over hovedtemaerne i gymnasiereformen og deltag i debatten:

- Torsdag den 15. september kl. 16-18 på Rosborg Gymnasium & HF i Vejle

- Tirsdag den 20. september kl. 16-18 på N. Zahles Gymnasieskole i København

Møderne holdes, inden GL skal afgive sit høringssvar, så du har mulighed for at påvirke GL's høringssvar. Mød chefen for kontoret for gymnasiale uddannelser i Undervisningsministeriet, Annegrete Larsen, som har det ministerielle ansvar for reformimplementeringen, og Undervisningskonsulent Benedicte Kieler, som har ansvaret for udarbejdelsen af de nye læreplaner. 

Læs mere og tilmeld dig her.  

Nedskæringer

Kvaliteten i gymnasieuddannelserne er presset, fordi regeringen fra 2016-2019 vil spare voldsomt på de gymnasiale uddannelser. Finansministeren fremlægger forslag til finanslov for 2017 på tirsdag den 30. august, og det må desværre forventes, at gymnasieuddannelserne igen er omfattet af omprioriteringsbidrag (en besparelse på 2%) udover de allerede besluttede nedskæringer i 2017, som især rammer stx og VUC på grund af EUD-budgetforligsaftalen.

De store nedskæringer rimer ikke på reform og kvalitet. Det vil GL igen i efteråret 2016 sætte fokus på. Men det er helt afgørende, at alle medlemmer, elever, ledere og bestyrelser medvirker til at sætte fokus på, at man ikke kan gennemføre så omfattende nedskæringer, uden det har konsekvenser for uddannelserne. Når gymnasielærerne samtidig skal implementere en stor reform i 2017, knækker filmen. Vi håber derfor, at du vil hjælpe med at sætte fokus på nedskæringernes konsekvenser. 

Konkurrence

For at få så meget fokus på konsekvenserne som muligt indbydes lærere og elever til at deltage i en konkurrence, hvor I senest fredag den 14. oktober har offentliggjort en video på de sociale medier, fået offentliggjort et debatindlæg, gennemført streetart el.lign. Læs mere om konkurrencebestemmelserne her.

Skal du være endnu stærkere på de sociale medier?

GL afholder et gratis kursus for medlemmer i september 2016, hvor du kan blive endnu bedre til at begå dig på sociale medier som Twitter, Facebook og LinkedIn. Oplægsholder er digital ekspert Benjamin Rud Elberth, som lover, at det bliver 4 timers workshop med hårdt arbejde, nyeste viden, hands-on-teknik og garanti for, at du bliver stærkere på de sociale medier.

Kursus 1 holdes i GL i København, mandag den 5. september kl. 13 til 17.

Kursus 2 holdes på Hotel Best Western i Fredericia, torsdag den 29. september kl. 13 til 17. 

Der er få ledige pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig ved at sende en mail til Lotte Hornholt, GL's sekretariat.

Møde om nedskæringer på din skole

Hovedbestyrelsen opfordrer alle TR til at holde et møde med lærerne - og gerne ledelsen og eleverne - onsdag den 28. september om, hvad nedskæringer betyder for jeres skole. Mødet kan ligge i elevernes spisepause eller efter undervisningen. Sæt kryds i kalenderen.

Demonstrationer mod nedskæringer

Uddannelsesalliancen arrangerer torsdag den 13. oktober demonstrationer i København, Aarhus, Odense og Aalborg mod nedskæringer på uddannelsesområdet. Hovedbestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage, hvis I overhovedet har mulighed for det.  

Interesserer du dig for sprog?

GL har nedsat en tænketank om sprog, og tirsdag den 25. oktober kl. kl. 13.30-17.00 afleveres tænketankens anbefalinger til undervisningsministeren. Deltag i konferencen, som foregår i Landstingssalen på Christiansborg. Læs mere og tilmeld dig her.  

Ungdommens Folkemøde

8. og 9. september afvikles for første gang Ungdommens Folkemøde i Søndermarken på Frederiksberg. GL byder inden for i en lærerlounge med eksklusiv forkælelse til lærerne. Programmet indeholder bl.a. forskningsoplæg, debat og rådgivning. Loungen er et vandingssted og åndehul med faglige input og en god kop kaffe. Læs programmet for lærerloungen her.  

Betaler du for meget i kontingent?

Er du efter sommerferien gået ned i tid, blevet ledig eller gået på pension, så husk at fortælle det til GL, ellers betaler du for meget i kontingent. Tjek dine informationer på MitGL.  

Er du vikar eller ledig?

Så skal du måske være med i GL's stående udvalg for ikke-fastansatte eller deltage i seminar for vikarer og ledige. Læs mere her.

 

Emner: Medlem
Interessent: