GL-nyt: Send julekort, ytringsfrihed og hf-konference

GL nyhedsbrev
 
Om julekort til lokale politikere, debatmøde om ytringsfrihed og konference om fremtidens hf.

​Send julekort til de lokale politikere om nedskæringerne

Julen og 3. behandlingen af finansloven for 2016 står for døren. Både fra lokalt og centralt hold er der kæmpet mod nedskæringer, og lige nu er der brug for at fortælle politikerne, hvordan man vurderer, nedskæringerne lokalt vil påvirke de unges uddannelse. Derfor opfordrer hovedbestyrelsen lærere, klasser, ledere og bestyrelser til at sende julehilsner til lokale politikere og lokalt valgte folketingspolitikere. En gymnasielærer har for GL udformet et julekort, som sendes til TR i dag til brug for operation julekort.

julen-hjernernes-fest-postkort.jpg 

Vi håber, I vil medvirke til at skabe en bred markering her i tiden op til jul enten ved at benytte de udsendte kort, eller udforme egne julekort, til at lave kreative lokale markeringer. For skoler, der ikke ønsker at stå frem i pressen, er en personlig julehilsen til politikere en mulighed for at rette et pres på en lidt mere diskret facon.

Debatmøde om ytringsfrihed

Torsdag den 14. januar 2016 kl. 18:00 - 21:00 inviterer Dansk Magisterforening og Gymnasieskolernes Lærerforening medlemmer til debatmøde om ytringsfrihed i Aarhus.

Er der en sammenhæng mellem arbejdsmiljø og ytringsfrihed? Hvad skal medarbejderen gøre, når denne oplever en uholdbar situation i arbejdslivet og mener, at det er nødvendigt at ytre sig? Gå til kollegerne, chefen eller tillidsrepræsentanten? Eller skal offentligheden inddrages?

Ph.d. Pelle Korsbæk Sørensen fortæller om sin kortlægning af ytringsfrihed, selvcensur og stress, og ph.d. Erik Mygind sætter fokus på, hvorledes ansattes ytringsfrihed kan beskyttes.

Der bliver mulighed for udveksling af erfaringer mht. sammenhængen mellem et godt arbejdsmiljø og de ansattes ytringsfrihed samt debat med DM's formand Camilla Gregersen og GL's formand Annette Nordstrøm Hansen. Det er gratis for medlemmer af DM og GL at deltage, og der serveres en sandwich.

Læs mere og tilmeld dig her senest den 7. januar kl. 14.00.

Konference om fremtidens hf

Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening holder sammen konferencen om fremtidens hf. Baggrunden for konferencen er en kommende gymnasiereform. I dag er hf en faglig og social løftestang, men også en sammensat størrelse. Hvordan skal hf udvikle sig fremover? Hvem skal gå på hf? Hvad skal hf-kursisterne lære?

Konferencen giver ordet til hf-kursister, der fortæller, hvorfor de er på hf og hvad de skal bruge det til, til lærere og ledere, der deler af deres erfaringer med udvikling af hf, til aftagere, eksperter og uddannelsespolitiske ordførere.

Konferencen afholdes mandag d. 1. februar kl. 13-16 på Københavns VUC, Skt. Petri Passage 1. Deltagelse i konferencen er gratis for medlemmer af GL.

Se program.

Tilmeld dig allerede nu.

Fik du set?

Video om nedskæringer:

nedskaering-video-rep-15.jpg 

Elever og gymnasielærere: Nedskæringer rammer kvaliteten på gymnasieuddannelserne.

Fælles nødråb om besparelser med kort varsel på VUC:
VUC-ledernes formand og GL's formand havde fælles indlæg i Altinget.

Emner:  
Interessent: