GL-medlemsnyt for VUC-lærere

GL nyhedsbrev
 
Vintereksamen, det grænseløse arbejdsliv og kursustilbud

Vintereksamen lige om hjørnet

GL ønsker at forbedre forholdene omkring eksamen og censur. Målet er en god eksamenssituation for eleverne, et ordentligt arbejdsmiljø for lærerne samt at anvende ressourcerne klogt. Lærere og ledelse har en fælles interesse i en god eksamenstilrettelæggelse. I mange tilfælde kan uhensigtsmæssig praksis ændres, hvis eksamensplanlæggere, censorer og andre involverede på skolerne har fokus på, hvad de kan gøre for at sikre en god praksis. Derfor har GL et bud på, hvad god eksamenspraksis er. Læs mere her: GL's anbefalinger til god praksis i forbindelse med eksamen og censur - vintereksamen VUC.pdf

 

GRATIS FYRAFTENSMØDE: Det grænseløse arbejdsliv

GL inviterer dig til fyraftensmøde om det grænseløse arbejdsliv med erhvervspsykolog Majken Blom Søefeldt. Fyraftensmødet stiller skarpt på netop det grænseløse arbejde og ubalancen eller konflikten mellem arbejdsliv og privatliv. Hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om ubalance mellem arbejdsliv og privatliv? Hvad giver den næring, og hvad er de gode greb til at afhjælpe og håndtere sådan en ubalance, både for den enkelte og for arbejdspladsen?

Gratis for GL's medlemmer. GL giver et glas vin og et let måltid. Klik på byen nedenfor og tilmeld dig:

Fredericia 27. februar 2018

København 4. april 2018

Aalborg 10. april 2018

 

KURSUS: Motivationsorienteret undervisningsdifferentiering i praksis

Arbejder du også med at få motiveret en mangfoldig elev-/kursistgruppe? Undervisningsdifferentiering giver en mulighed for på den ene side at samle holdet/klassen om et fælles fagligt indhold og på den anden side at understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling, hvilket kan fremme elevens motivation.

Kurset afholdes 18. januar 2018; tilmeldingsfrist 8. december 2017. Kurset koster 2.910 kr.
Tilmeld dig her: www.gl.org/GLE?kursus=1386

 

 

Emner:  
Interessent: