Til dig, der er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen

GL nyhedsbrev; MR-nyt
 
Nyhedsbrev, juni 2017

​GL afviklede 25. april 2017 - sammen med bestyrelsesforeningen - et seminar for bestyrelsesmedlemmer, hvor bl.a. Stine Bosse og Bertel Haarder talte. De kom begge med mange gode input. Det samme gjorde bestyrelsesformand Henrik Toft Jensen og medarbejdervalgte repræsentanter, Eik Rødgaard Andersen og Marie Louise Brix.

Deltagerne noterede i grupper de vigtigste pointer, som er samlet her til inspiration for bestyrelsesarbejdet.

Foto bestyrelsesseminar.jpg 

Kursus i skoleøkonomi 

I efteråret holder GL kursus i skoleøkonomi for dig som medarbejdervalgt bestyrelsesrepræsentant og for tillidsrepræsentanter:

Kursus i Vejle 3. oktober 2017

Kursus i København 10. oktober 2017

Klik på kurserne for at læse mere og tilmelde dig.

Skolernes regnskaber - og møder om nedskæringer

Skolernes regnskaber for 2016 vil GL analysere hen over sommeren, og vi har opfordret tillidsrepræsentanterne til - gerne sammen med skolens ledelse - at holde møder for medarbejderne torsdag den 21. september 2017 for at drøfte skolens økonomi. På dette tidspunkt vil der foreligge materiale om den enkelte skoles og sektorens økonomi. 

Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

Bestyrelserne på skolerne har en funktionsperiode på fire år, og valget følger normalt kommunalvalget, dog således at den nye bestyrelse tiltræder 1. maj, hvilket betyder, at næste tiltrædelsesperiode er 1. maj 2018.

Der skal derfor være valg til bestyrelsen i perioden fra november 2017 og frem til 1. maj 2018.

Medarbejderne på skolen/kurset skal udpege to repræsentanter til bestyrelsen, hvoraf den ene har stemmeret. Repræsentanterne udpeges blandt alle institutionens medarbejdere. Læs mere om valg til bestyrelsen her.

GL vil indbyde medarbejderrepræsentanter til et todages internat ultimo april 2018.

 

Emner: Økonomi
Interessent: Medarbejderrepræsentant