Lockoutvarsel på hele gymnasieområdet

GL nyhedsbrev
 
Sophie Løhde har varslet 120.000 statsansatte i lockout

​Akademikerne varslede fredag den 2. marts strejke, herunder på 19 gymnasier. Du kan se listen over de 19 gymnasier her. Det er ikke kun Akademikerne, men alle organisationer på statens, det regionale og det kommunale område, som er varslet i strejke.

Onsdag den 7. marts 2018 har innovationsminister Sophie Løhde på et pressemøde meddelt, at 120.000 statsansatte bliver lockoutet fra tirsdag den 10. april 2018. Ministeren sagde på mødet, at det gymnasiale område er omfattet, men Moderniseringsstyrelsen har endnu ikke sendt sit varselsbrev. Vi ved således ikke, om der kan være skoler, der er undtaget, men da det kun er 1% på Undervisningsministeriets område, der er undtaget, er det svært at forestille sig, at ikke alle skoler er omfattet. (KL har endnu ikke udmeldt lockout, så det er uvist, hvorvidt Sankt Annæ bliver lockoutet).

Ansatte på de 19 gymnasier, der er varslet i strejke, skal påbegynde strejken 4. april, med mindre der forinden er indgået en aftale, eller forligskvinden har udskudt konflikten. Fra den 10. april er alle gymnasielærere så i samme båd på grund af ministerens lockout.

Det er en konflikt, der omfatter hele det offentlige område. På det statslige område er det således ikke kun gymnasielærere, der er i konflikt, men også ansatte i ministerier og på professionshøjskoler, læger, dyrlæger, ingeniører, djøf'ere, magistre, it-folk, samt hvem de andre organisationer udenfor Akademikerne (AC) måtte have udtaget til at strejke. Det er altså en større og principiel konflikt, som handler om hele den offentlige sektor. Det er ikke den lokale ledelse, der er omdrejningspunktet for konflikten.

Der vil fra mandag den 12. marts blive gennemført regionale orienteringsmøder over hele landet. Desværre vil det ikke være muligt at nå rundt til alle skoler, hvorfor tidligere udmeldte orienteringsmøder på de strejkeramte skoler aflyses til fordel for regionale møder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at spørge din tillidsrepræsentant, ligesom du er velkommen til at kontakte GL's sekretariat på tlf. 33 29 09 00. Onsdag den 7. marts holder vi telefonerne åbne til kl. 19. Får vi mange henvendelser, fortsætter vi med at udvide telefontiden.

Der kan være nogle på din skole, som rent juridisk ikke er omfattet af konflikten, spørg TR.


Du kan læse om din økonomi under konflikten her. Du vil snarest muligt få nærmere information herom.

Konfliktens omdrejningspunkt.png 

Hvad skal du forberede dig på?

Når konflikten træder i kraft:

 • Du skal ikke møde op på arbejdspladsen
 • I kan ikke holde møder på arbejdspladsens matrikel
 • Arbejdsmail og arbejdstelefon kan være afbrudt
 • Du kan risikere, at arbejdstelefon og computer bliver inddraget
 • Du skal ikke løse arbejdsopgaver eller svare på arbejdsmails for at afbøde konfliktens effekt
 • GL kan pålægge dig at deltage i forskellige opgaver
 • Hjælp med at gøre konflikten effektiv. Konflikten skal være så effektiv som muligt – ellers trækker den ud og mister sin mening. Det vil være dejligt, hvis du vil være med til at sende et klart og utvetydigt signal om, at du bakker op om konflikten. Også gerne på sociale medier.
 • De kolleger, der ikke er i konflikt, skal ikke løse konfliktramt arbejde.
 • Inden konflikten træder i kraft: Der må ikke før konfliktens ikrafttræden udarbejdes fx 'gør det selv'-materiale til eleverne til brug under konflikten. Medarbejdere må ikke inden arbejdsstandsning vægre sig mod sædvanligt overarbejde (merarbejde), hvorimod det er lovligt at vægre sig ved udførelse af overarbejde, hvis formål er en produktion, som ellers ikke ville blive udført, inden konflikten træder i kraft. Hvis du bliver bedt om at løse arbejdsopgaver eller arbejde forud for at afbøde konfliktens effekt, skal du eller din TR kontakte GL´s sekretariat for en vurdering af, hvordan du skal forholde dig.

Kommunikation med GL

Inden konfliktens start vil vi kommunikere med dig på mail, og vigtig information vil du også få i din E-boks. Under konflikten vil du få information via E-boks, sms og mit.gl.org. Du skal således ikke ændre din mailadresse i GL's system.

Vigtige budskaber

 • Det er fortsat vores mål at lande en aftale. Der er meget spin, og arbejdsgiver har en interesse i at få det til at se ud som om lønmodtagerorganisationerne ikke vil forhandle eller stiller ultimative krav. Hertil er svaret: Det er ikke rigtigt. Vi vil gerne forhandle, men der skal forhandles konkret om de store knaster. Det hjælper ikke at blive ved med at drikke kaffe sammen.

 • Konflikt er ikke et ønske, men det var nødvendigt at varsle strejke. Det er ministerens lockoutvarsel, der for alvor rammer danskerne. Ikke organisationernes 10%. Storkonflikten er arbejdsgivers ansvar. Det er vigtigt at gøre det tydeligt, at vi ikke er i konflikt for at genere eleverne. Vi gør det, fordi det er nødvendigt. Vi har ikke andre muligheder. Jo, vi er dybt bekymrede for vores elever – undersøgelser viser, at gymnasielærere er de mest engagerede medarbejdere i Danmark, så vi er
 • ikke glade for, at det går ud over eleverne, men vi har været nødt til at trække en streg i sandet. Vi har nemlig kolleger, der er så pressede, at grænsen er nået. Den underfinansiering, der er af den offentlige sektor, skal ikke betales med flere forringelser af medlemmernes vilkår.
 • Spisepausen: Uanset om man føler, at man har tid til at spise frokost, har frokostpausen stor værdi. Hvis det lykkes arbejdsgiver at fjerne retten til betalt spisepause, kan konsekvensen være en øget arbejdsbelastning på over syv procent, som vil ramme alle. Spisepausen er til gengæld ikke et dyrt krav, som arbejdsgiver vil gøre det til. Kravet handler om, at statsansatte skal have tillid til, at deres arbejdsgiver ikke pludselig fjerner dele af deres vilkår. Når ministeren siger, at hun ikke har intention om fjerne frokostpausen, er det en sandhed med modifikationer, da hun samtidig siger, at arbejdsgiver lokalt kan fjerne den.
 • Vi ønsker en fair lønudvikling, der svarer til de privates lønudvikling. Der kan komme budskaber fra privatansatte om, hvor godt offentligt ansatte har det i forhold til dem. Det er vigtigt ikke at grave grøfter mellem privat og offentlig, men blot konstatere, at der er forskel på, hvordan vilkår og løn er skruet sammen. Man er nødt til at se på hele pakken for at kunne sammenligne. Det afgørende for os er, at lønnen udvikler sig parallelt med de privatansattes, så alle offentligt ansatte sikres en reallønsudvikling. Når ministeren siger, at de har tilbudt det samme, som de private fik sidste år, så er der ikke taget højde for, at der også har været en lønudvikling på det private arbejdsmarkeds det forløbne år.
 • Lærere, der arbejder efter lov 409, skal have overenskomstdækket deres arbejdstid.

Du vil løbende modtage information, og mangler du information, så kontakt endelig GL's sekretariat.

Du kan også finde en række informationer i GL's konflikt-ABC

Er du ikke-fastansat, har vi samlet vigtig information til dig her.

 

Med venlig hilsen

Gymnasieskolernes Lærerforening

​ 

Emner:  
Interessent:  

​​