Lønnen pr. 1. februar 2021

GL nyhedsbrev
 

​Lønnen for gymnasielærere vil – ligesom for alle andre statsansattes – pr. 1. februar 2021 blive 0,25% lavere, end den plejer at være. I gennemsnit svarer det til ca. 130 kr. mindre om måneden for GL's medlemmer.

I overenskomsterne på statens område er der aftalt en reguleringsordning, som betyder, at der er en parallelitet mellem de statsansattes lønudvikling og lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Formålet med reguleringsordningen er at sikre, at det statslige arbejdsmarked ikke sakker agterud. Det er coronasituationen, der har givet en brat opbremsning på det private arbejdsmarked i 2020, hvilket har betydet, at lønudviklingen er gået i stå og er mindre end forventet ved indgåelsen af OK18.


Emner:  
Interessent: