Kurser og kompetencer

GL nyhedsbrev
 

Kom til fyraftensmøder om kompetencer i Køge og Grindsted

På fyraftensmøderne sætter vi fokus på, hvordan gymnasielæreres kompetencer kan bruges på mange måder og i flere funktioner i og udenfor gymnasiesektoren. Måske har du eller en kollega overvejet at skifte spor, måske er du nysgerrig på, hvordan gymnasielærerjobbet kan kombineres med andre opgaver. Eller du har lyst til generelt at se på de muligheder, du og kollegerne har i arbejdslivet. Tilmeld jer og læs mere ved at klikke på et af møderne:
Køge den 27. februar 2023 kl. 16 – 18:30
Grindsted  den 3. marts 2023 kl. 16 – 18:30

Søg midler til kompetenceudvikling - for ansatte +55 år

Den 1. december åbner en ny, midlertidig fondspulje til ansatte på 55 år eller derover. Indsatsen skal bidrage til, at flere ansatte over 55 år udvikler deres kompetencer gennem hele arbejdslivet.
Du kan allerede nu gøre din ansøgning klar. Det er vigtigt, at din leder ikke godkender din ansøgning, før den særlige pulje åbner den 1. december kl. 10:00. I denne indsats behandles ansøgningerne efter den rækkefølge, de er indsendt i. Se den nye ansøgningsguide, så du er forberedt, når indsatsen åbner.

Mangler du pædagogikum?

Kursus er for dig, der er ansat i et vikariat eller som endnu ikke er begyndt i pædagogikum. Det er SDU, der udbyder kurset.
På kurset vil I arbejde med de grundlæggende didaktiske muligheder og udfordringer, som en ansat på en gymnasial uddannelse står overfor i klasserummet og som medarbejder i gymnasiet. Med udgangspunkt i didaktisk teori og deltagernes erfaringer bliver du introduceret til, hvordan pædagogiske teorier og praksis kan bindes sammen. Kurset afholdes 9.-11. januar 2023 Odense. OBS: Tilmeldingsfrist er 1. december.
Info og tilmelding husk at du kan søge støtte (6.000 kr.) til kurset via GL's efteruddannelsespulje her

Er du nysgerrig på job indenfor offentlig forvaltning?

Kurset "Fra underviser til fagperson i den offentlige forvaltning" introducerer dig som gymnasielærer til den offentlige forvaltning som et muligt arbejdsområde. Du får på kurset indblik i forskellige roller og funktioner, der varetages af medarbejdere med vidt forskellig uddannelsesmæssig baggrund.

For fastansatte: Kurset afvikles over to torsdage den 12. og den 26. januar 2023 – begge dage kl. 16-19. Kurset er virtuelt og gratis for medlemmer af GL. Læs mere og tilmeld dig her.

For ledige og ikke-fastansatte: Kurset afvikles torsdag den 2. februar 2023 kl. 9-16. Kurset er virtuelt og gratis for medlemmer af GL. Læs mere og tilmeld dig her.

Webinar: Undervisning i antropocæn
Hvilken rolle kan gymnasiet og dets fag kan spille i en tid, der er så domineret af menneskeudløste miljøkriser? Kan gymnasiet og dets fag trække i retning af en mere livsvenlig og besindig tilstedeværelse i verden?
Michael Paulsen, lektor i pædagogik ved Syddansk Universitet, introducerer til, at vi i dag befinder os i en antropocæn tidsalder, hvor menneskeudløste, globale miljøkriser som global opvarmning og hastigt faldende biodiversitet kalder på en ny forståelse af os selv og vores forhold til verden - og måske også kalder på et nyt dannelsesideal. Gratis for GL-medlemmer. Mandag den 6. februar kl. 15 – 16:30. Læs mere og tilmeld dig her

Undervisning for bæredygtig udvikling på din skole?

Kurset giver en baggrund for at kunne sætte fokus på bæredygtighed som udfordring i gymnasieskolen med vægt på pædagogiske og didaktiske perspektiver. Kurset sætter blandet andet fokus på kompleksitet, dilemmaer, 'wicked problems', på antropocæn pædagogik og på hel-institutionstænkning. Kurset er et skolebaseret kursus og afholdes derfor på egen skole. Læs mere om kurset her.

Bliv skarp til jobsøgning

Vi har åbnet en ny temaside på til dig, som overvejer at prøve noget nyt i dit arbejdsliv. Måske indenfor gymnasiesektoren eller måske i et andet job? Du finder værktøjer til at få skrevet et brutto-CV, der skaber et overblik og et sprog om dig selv som en professionel opgaveløser. Du finder hjælp til at udarbejde et målrettet ansøgningsmateriale og til, hvordan du laver research på det job, du overvejer at søge.​ 


Emner: Kursus
Interessent: