Kompetencenyt: Kollektiv kompetencestrategi og individuelle tilbud

GL nyhedsbrev
 

I dette nyhedsbrev har vi samlet lidt informationer til dig om både dine egne muligheder for kompetenceudvikling og om jeres kollektive kompetenceudvikling på skolen. Vidste du, at skolen er forpligtet til at arbejde strategisk med kompetenceudvikling? GL opfordrer til, at I tager snakken på lærerværelset og sætter det på dagsordenen i samarbejdsudvalget. Læs mere i dette nyhedsbrev.

Søg midler til kompetenceudvikling

Medlemmer af GL kan søge midler til kompetenceudvikling i Akademikerfondspuljen, som er åben for ledergodkendte ansøgninger i perioden tirsdag den 3. oktober kl. 10.00 til mandag d. 9. oktober kl. 23.59. Du kan få svar på dine spørgsmål her: Spørgsmål og svar om Den Statslige Kompetencefond (kompetenceudvikling.dk)

Ny pulje til at skifte spor i dit arbejdsliv

Fra november 2023 kan du også søge midler i kompetencefonden, hvis du har et ønske eller et behov for at udvikle kompetencer til nye typer opgaver. Det kan enten være rettet mod din nuværende skole eller en anden arbejdsplads.

Vær opmærksom på, at der bliver åbnet for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger fra tirsdag den 28. november 2023 kl. 10.00 til mandag den 4. december 2023 kl. 23.59. Læs mere her.

Nysgerrig på jobs indenfor offentlig forvaltning?

GL inviterer sammen med Københavns Professionshøjskole til kursus for dig, der er underviser og nysgerrig på jobs indenfor offentlig forvaltning. Du bliver introduceret til den offentlige forvaltning som et muligt arbejdsområde, hvor du kan sætte dine kompetencer i spil. Der vil være både oplæg, øvelser og drøftelser i små og større grupper.

Kurset er virtuelt og løber over to dage – den 11. og den 25. oktober kl. 16.00-19.00. Læs mere og tilmeld dig her.

Har I en kollektiv kompetencestrategi på skolen? – få skræddersyet hjælp

En kollektiv kompetencestrategi for skolens medarbejdere er både nyttig for lærerne og for skolen. Og skolen er forpligtiget til at arbejde strategisk med kompetenceudvikling jf. overenskomsten.

Se de nye sider på gl.org om, hvordan I kan arbejde med kollektiv kompetenceudvikling på jeres skole. Og af den vej bidrage til at skabe tryghed og muligheder for mobilitet for den enkelte lærer.

Husk at kompetencesekretariatet yder gratis konsulentbistand til jeres arbejde i form af fx skræddersyede workshops og sparring. 

GL-E kursus: At være underviser i det mangfoldige klasserum

Ungdomsuddannelsernes klasserum er kendetegnet ved en stor mangfoldighed. Mangfoldigheden kan forstås som synlige forskelle som etnicitet, køn og alder eller usynlige forskelle som erfaringer, forudsætninger og ressourcer. Kurset fokuserer på, hvordan man didaktisk kan gribe denne mangfoldighed an og skabe positive og inkluderende læringsmiljøer med plads til dialog og uenighed. 

Tid og sted: Kurset afholdes den 3. november 2023 kl. 10 – 16 i Odense. Læs mere og tilmeld dig her.  

GL-E kursus: ChatGPT og Skriftlighed

Fremkomsten af ChatGPT har udfordret undervisningen i skriftlighed. Spørgsmålet er, hvordan man udvikler elevernes skrivekompetencer og selvstændighed i en verden med tilgængelig kunstig intelligens. På kurset diskuteres forskellige vinkler på at opfatte ChatGPT som en 'snydemaskine', og mulige strategier til at bruge teknologien med et skrivepædagogisk formål præsenteres. Kursisterne vil desuden udarbejde konkrete undervisningstiltag og strategier, der egner sig til at opbygge elevernes kompetencer i en verden med ChatGPT.

Tid og sted: Kurset afholdes både den 6. november 2023 kl. 10 – 13.30 i Århus (læs mere og tilmeld dig her); og den 9. november 2023 kl. 13 – 16.30 i København (læs mere og tilmeld dig her).

GL-E kursus: Gode arbejdsformer til travle dage

Mange lærere oplever begrænsninger i den tid, der er til planlægning og efterbehandling af undervisningen og til implementering og udvikling af nye tiltag. På kurset får du inspiration til varieret undervisning, som ikke kræver stor forberedelsestid, og som udfordrer og skaber fagligt engagement hos både de velfungerende og de udfordrede elever. Dette praksisnære kursus giver dig 15 gode, konkrete og forskellige arbejdsformer, som varierer undervisningen uden at tage al din tid til forberedelse.

Tid og sted: Kurset afholdes den 16. november 2023 kl. 10 – 16 i Århus. Læs mere og tilmeld dig her. ​


Emner:  
Interessent: