Julebrev fra formanden

GL nyhedsbrev
 

 

Gymnasieskolernes Lærerforening ønsker dig og dine en rigtig glædelig jul og et godt nytår! ​

Jeg ville ønske, at jeg kunne konstatere, at nu sænker julefreden sig, men jeg må erkende, at jeg reelt er bekymret. I sidste uge fik Danmark en ny regering, og der er desværre meget i regeringsgrundlaget, som langt fra er til gavn for de gymnasiale uddannelser. Regeringen vil bl.a. rulle elevfordelingsaftalen tilbage, hvilket rykker os tilbage til start i forhold til problemerne med at understøtte skoler i tyndt befolkede områder og skoler med en skæv elevfordeling. Jeg vil hurtigst muligt gå i dialog med den nye undervisningsminister herom. 

I de kommende år vil der være færre og færre unge. Og man kan derfor undre sig over, at regeringen ikke glæder sig over, at de gymnasiale uddannelser er så gode til at danne og uddanne så mange af de unge. I stedet ønsker man at skære de gymnasiale uddannelser, få færre igennem og lave campusdannelser. Selv gymnasielærernes uddannelse risikerer at blive forringet. Med andre ord vil der blive brug for, at vi står tæt sammen i sektoren i den kommende tid for at sikre de gymnasiale uddannelser og vores arbejdsvilkår. 

Fra GL-centralt vil vi gå i tæt dialog med regeringen og resten af Folketinget. Heldigvis har den nye undervisningsminister meldt ud, at der er tradition for brede forlig på uddannelsesområdet, og det vil han også bestræbe at skabe. Det håber vi, så synspunkterne i regeringsgrundlaget ikke kommer til at stå alene. 

Herudover er det vigtigt for GL fortsat at kæmpe for at få afskaffet grundforløbet, både af hensyn til eleverne og til lærerne, som har en alt for skæv arbejdsbelastning. Tilsvarende betyder hf's modulstruktur og det første, fælles år en skæv arbejdsbelastning for alt for mange lærere. 

Vi har sammen med lederforeningen på VUC og Uddannelsesforbundet kæmpet for at få økonomisk hjælp til VUC, som bløder. Den kamp vil vi fortsætte ud fra den fælles vision "Videre som voksen".  

I 2023 skal vi også til at tænke frem til overenskomstforhandlingerne i 2024. Derfor inviterer vi til medlemsmøder, workshops, i januar 2023 for at drøfte, hvad der er vigtigst for dig og dine kolleger at få gjort noget ved i jeres arbejdsliv. Jeg vil gerne opfordre dig til at deltage i et af møderne. Læs mere og tilmeld dig ved at klikke på den by, du ønsker at deltage i: 17/1 i Aalborg - 19/1 i Aarhus - 23/1 i Kolding - 24/1 i Næstved og 26/1 i København.

Mange jule- og nytårshilsner

Tomas Kepler
Fmd. for GL


Emner:  
Interessent: