Invitation: Orienteringsmøder om konflikt

GL nyhedsbrev
 
Medlemsmøder, lockout, ledere og ferie under konflikt

Medlemsmøder om konflikten

GL holder i de kommende uger medlemsmøder om konflikten:
Hvorfor konflikt? Hvad er formålet med konflikten? Hvad er den aktuelle situation? Hvordan skal du forholde dig under konflikten? Hvordan ser din økonomi ud under konflikten? Hvad med ferie? Hvad er strejkeramt arbejde? osv.

Kom og få et overblik på et medlemsmøde om konflikt. De første møder er på mandag den 12. marts 2018. Se her, hvornår der er et møde i nærheden af dig​
Tag dine kolleger under armen og deltag i et møde. 

Lockouten

Vi har nu modtaget et omfattende lockout-varsel fra Moderniseringsstyrelsen. Som innovationsminister Sophie Løhde sagde på pressemødet i onsdags, hvor hun annoncerede lockouten, er stort set alle medarbejdere i staten omfattet af den varslede lockout. I Akademikerne er alle medlemsorganisationerne i gang med i fællesskab at beslutte, hvordan vi stiller os i forhold til varslet. Vi kan derfor endnu ikke sige præcist, hvilke områder der er undtaget fra konflikten. Udgangspunktet er, at innovationsministeren med sit lockout-varsel reelt lukker stort set alle statslige arbejdspladser ned, hvis lockouten træder i kraft 10. april. Herunder alle landets gymnasiale uddannelser.

Vi ved fortsat ikke, hvorvidt Sct. Annæ Gymnasium, der er et kommunalt gymnasium, er omfattet af konflikten, idet Kommunernes Landsforening først sender sit strejkevarsel på mandag den 12. marts 2018. 

Lederne på statens område er ikke omfattet af konflikten

Akademikerne har i dag truffet beslutning i spørgsmålet om lederes stilling under konflikt. Det betyder, at GL nu kan komme med en endelig udmelding om, hvorvidt ledere bliver omfattet af konflikten eller ej.

Det er besluttet, at alle ledere med ledelsesansvar (såsom afholdelse af MUS-samtaler, sygefraværssamtaler, ansvar for ferietilrettelæggelse, lønforhandling/lønindstilling, indstilling i forhold til ansættelse/advarsel/afsked og lignende) undtages fra konflikten (strejke såvel som lockout), hvis de har en samlet aflønning før pension, der svarer til lønramme 36. Det er altså ikke afgørende, hvilken stillingsgruppe den enkelte leder er i; der ses på, om den samlede aflønning inkl. tillæg ligger på mindst det nævnte beløb. Hertil kommer, at Finansministeriets lockoutvarsel ikke omfatter pædagogiske ledere. 

Det er herefter GL´s vurdering, at ingen pædagogiske ledere ansat i henhold til bilag 7 på GL-overenskomsten bliver omfattet af konflikt.

På de erhvervsgymnasiale uddannelser er lederne ansat på enten individuel kontrakt eller på tjenestemandslignende vilkår. De vil derfor heller ikke omfattes af konflikten.

Når det nu ligger fast, at lederne skal gå på arbejde under en konflikt, bliver det relevant at stille spørgsmålet, hvilket arbejde/hvilke opgaver lederne må udføre? Svaret er, at lederne må udføre deres sædvanlige arbejde. Det betyder, at de f.eks. kan gennemføre den undervisning, som de normalt varetager, men de må ikke påtage sig yderligere undervisning. Ligeledes kan en leder ikke tage med på en studietur, medmindre det oprindeligt var planen, at pågældende skulle være en del af turen. 

Ferie under konflikten?

Hvis du har ferie, som er påbegyndt inden konflikten, afvikles den som aftalt, og der udbetales sædvanlig løn under ferien. Bemærk, at en konflikt iværksættes ved døgnets start. Hvis der fortsat er konflikt, når ferien slutter, bliver du en del af konflikten.

Når først konflikten er trådt i kraft, kan medlemmer, der er omfattet af konflikten, ikke gå på ferie.

Er du forsikret i Lærerstandens Brandforsikring, vil din rejseforsikring dække ved strejke eller lockout, såfremt både rejseforsikringen og rejsen er bestilt senest den 1.  marts 2018, og at din rejse- og afbestillingsforsikring var i kraft ved bestilling af rejsen. Læs mere om, hvordan du skal forholde dig på lb.dk. Er du forsikret andetsteds, kan du kontakte forsikringsselskabet for at høre, hvordan de forholder sig. 

Yderligere information

Vi vil fortløbende informere om konfliktsituationen. Vi håber, du får svar på mange af dine spørgsmål på de kommende medlemsmøder. GL's konflikt-ABC giver svar på mange spørgsmål og opdateres løbende med ny viden​. Du er også velkommen til at kontakte GL's sekretariat på tlf. 33 29 09 00 eller på mail gl@gl.org.​

Emner:  
Interessent: