Gratis webinarer

GL nyhedsbrev
 

​​​​​​​GL tilbyder i den kommende tid 7 webinarer, som er gratis for dig: En temarække om dannelse, et om skyggearbejde, et om seksuelle krænkelser og et med tips og tricks til virtuel undervisning.

​Tilmeld dig og læs mere ved at klikke på de enkelte overskrifter:

Skyggearbejde frem i lyset
Torsdag den 8. april kl. 15:30 -17:00
Oplæg ved psykolog og forsker Malene Friis Andersen og paneldebat med Marianne Munch Svendsen, rektor på Falkonergårdens Gymnasium og HF, og Søren Møller Baattrup, tillidsrepræsentant på Frederiksværk Gymnasium og HF. ​Skyggearbejde er ikke et ukendt fænomen i den gymnasiale hverdag. Det opstår som regel, fordi det er svært at løse opgaverne tilfredsstillende indenfor den tid, der er sat af til dem. Men hvad stiller man op med skyggearbejdet? Og hvilke konsekvenser kan skyggearbejde få for den enkelte og for arbejdspladsen på både kort og længere sigt? 

Grøn dannelse
Tirsdag den 26. januar 2021 kl. 16:00-17:30
Oplæg v. Mads Strarup, vicerektor på Københavns Åbne Gymnasium, og Merete Riisager, tidl. undervisningsminister, nu direktør for Dansk Svømmeunion. 
Har de gymnasiale uddannelser et ansvar for at danne til bæredygtighed, og kan man overhovedet tale om bæredygtig dannelse?

Hvad er almendannelse i dag?
Torsdag den 4. februar 2021 kl. 16:00-17:30
Oplæg v. Lars Geer Hammershøj, lektor på DPU
Oplægget giver et bud på, hvordan almendannelse kan fremmes i undervisningen, og afgrænser almendannelse fra akademisk dannelse og professionsdannelse, som er dannelsesdimensionen af studieforberedelse. I modsætning til tidligere er det ikke bestemte fag, der er almendannende, men alle fag der danner.

Dannelse til demokrati
Onsdag den 10. februar 2021 kl. 16:00-17:30
Oplæg v. Søs Bayer, tidligere rektor på Det Fri Gymnasium, nu lektor på RUC​ og forfatter til "Dannelse til demokrati".
Oplægget giver bud på, hvordan og hvorfor dannelse til demokrati i særlig grad må fokusere på lighedens logik og demokratiets fundats. Men også på, at demokrati, dannelse og deltagelse ikke er færdige former, hvorfor dannelse til demokrati vil være eksperimenterende og åben. 

Dannelse i klasserummet
Torsdag den 4. marts 2021 kl. 16:00-17:30
Oplæg v. Tony Andersen, gymnasielærer og vinder af særprisen ved Politikens Undervisningspris 2020 for evnen til at danne eleverne.
Oplægget gør det abstrakte begreb mere konkret ved at give eksempler på potentielle dannelsesøjeblikke i den enkelte time. Eksemplerne vil strække sig fra den faglige dannelse over den digitale dannelse til den mere lavpraktiske dannelse, og udgangspunktet vil være, at dannelse er den horisontale udvidelse af elevernes perspektiv.

​I samarbejde med Danske Gymnasier tilbyder GL webinaret:

Seksuelle krænkelser
Torsdag den 11. marts kl. 15:30 -17:00
Oplæg ved cand.mag. i psykologi og virksomhedsstudier Mille Mortensen og paneldebat med leder og tillidsvalgt.
Hvad dækker seksuelle krænkelser over? Hvordan man kan komme i gang med at udarbejde strategier og redskaber til en forebyggende indsats på skolerne? Og hvordan håndterer man konkrete sager om seksuelle krænkelser, så behandlingen af en sag sker ud fra principper om fairness for både den anklagede og den anklagende part? 

I samarbejde med Forum100% tilbyder GL webinaret:

Den virtuelle undervisning – muligheder og udfordringer
Torsdag den 11. februar kl. 12:00-15:30 [Webinaret er fuldt booket.]​ 
Webinar om onlineundervisningens mange muligheder. Webinaret består af oplæg fra erfarne gymnasielærere og vil tage afsæt i de praktiske dilemmaer, som I møder i jeres undervisningspraksis. Tilmelding sker på Foreningen Forum 100%'s hjemmeside.

Forum100% og GL har besluttet at dublere. Det bliver torsdag den 25. februar kl. 12-15:30. Tilmeld dig her.​


webinar vuc.jpg
​Arkivfoto fra webin​ar om hf på VUC.


Emner:  
Interessent: