GL-nyt: Ferietid, men har du arbejdet for meget?

GL nyhedsbrev
 
Merarbejde - FGU - nedskæringer - ferie

​Så er det ferietid, men har du arbejdet for meget i år?

En del skoler har årsafslutning pr. 31. juli, og dermed er det tid til at sætte fokus på årets tidsforbrug. Reglen er, at merarbejde skal være pålagt af ledelsen eller have været en forudsætning for, at læreren kunne udføre arbejdet forsvarligt. Hvis du har arbejdet mere end 1924 timer, og du løbende har været i dialog med ledelsen om tidsforbruget, skal du - hvis du er ansat på en skole, hvor I registrerer arbejdstiden - senest ved årets afslutning give en skriftlig redegørelse for grundlaget for merarbejdet til ledelsen. Når du har indberettet merarbejde, og du har talt med ledelsen, skal ledelsen hurtigst muligt fastlægge godtgørelsen, hvis betingelserne for merarbejde er opfyldt. Ledelsen skal skønne konkret og individuelt, om betingelserne for at yde godtgørelse er til stede. Det er ledelsen, der fastsætter merarbejdets omfang. Du skal altså have en konkret, individuel og saglig begrundelse. I ledelsens skøn indgår, om arbejdstiden er anvendt efter ledelsens anvisninger og i overensstemmelse med skolens mål. Ledelsen kan ikke lave interne regler, fx en fast bagatelgrænse, så de ikke skal skønne dit merarbejde. Såfremt du er på en skole, hvor der er indgået en aftale eller en forståelse, kan der gælde andre regler, som du må tale med tillidsrepræsentanten om. Læs mere om merarbejde her. GL vil i efteråret 2017 gennemføre en undersøgelse om merarbejdets omfang.

Hvis ledelsen ikke vil godkende dit merarbejde, vil GL gerne vide det, og vi vil gerne hjælpe dig. Du bedes derfor kontakte din tillidsrepræsentant eller GL's sekretariat på gl@gl.org eller tlf. 33 29 09 00.

Forberedende Grunduddannelse

Folketingets forhandlinger om en ny, forberedende grunduddannelse, FGU, er udsat til efter sommerferien. Der er bl.a. uenighed om, hvor mange steder uddannelsen skal udbydes, og om finansieringen skal være kommunal eller statslig.

GL kæmper for at bevare den geografiske spredning af VUC-tilbud. GL mener, at der skal være et godt og gennemskueligt tilbud til de unge, der ikke kommer i uddannelse eller beskæftigelse efter folkeskolen. Regeringen foreslår, at det nye tilbud bliver kommunalt og samles i færre institutioner. Det vil bl.a. betyde, at en stor det af AVU-undervisningen flyttes fra VUC. Dermed risikerer mange VUC-afdelinger at lukke, og konsekvensen vil være, at særligt unge og voksne udenfor de store byer kan få langt til det nærmeste HF og AVU.

GL har derfor arbejdet for at synliggøre konsekvenserne af regeringsudspillet, bl.a. gennem indlæg i lokale og regionale medier, kontakt til ordførere samt andre relevante politikere og KL og gennem samarbejde med alliancepartnere. 

Nedskæringer

Kvaliteten i gymnasieuddannelserne er presset, og nedskæringerne går ud over eleverne. Det vil GL igen i efteråret 2017 sætte fokus på, hvilket vi vil gøre med en stor kampagne. Vi håber samtidig, at lærere, ledere og bestyrelser vil hjælpe med at sætte fokus på nedskæringernes konsekvenser over for lokalt valgte politikere. 

I forbindelse med nedskæringerne på gymnasieuddannelserne opfordrer hovedbestyrelsen alle tillidsrepræsentanter til at holde et møde med lærerne om, hvad nedskæringer betyder for jeres skole. Mødet kan ligge i elevernes spisepause eller efter undervisningen. I vil høre mere om mødet efter sommerferien, men sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 21. september 2017.

 

God sommer!

Du ønskes en rigtig god, solrig og oplevelsesrig sommer. Har du brug for sekretariatet, er der åbent hele sommeren (telefonerne lukker dog kl. 14 fra mandag den 3. juli til fredag den 4. august 2017). Du kan finde information om ferie her.

Emner: merarbejde; Nedskæringer
Interessent: