GL-nyt: Tag på højskole eller lyt til podcast

GL nyhedsbrev
 

​​Lærermødet 2022

​GL tilbyder 25 medlemmer at deltage i LÆRERMØDET 2022 på Askov Højskole med tilskud fra GL. GL betaler således 2.000 kr. i tilskud til de 25 medlemmer, der først tilmelder sig. Deadline for tilmelding er den 15. juni 2022. Danmarks Lærerforening m.fl. tilbyder deres medlemmer det samme.


Lærermødet, som foregår fra 29. juni til 3. juli 2022, sætter demokratispørgsmål til diskussion. Hvad er demokratiets styrker og svagheder? Kan demokrati som livsform fremme en demokratisk styreform? Hvordan kan skole, pædagogik og uddannelse spille en større rolle i forberedelsen og fornyelsen af demokratiet? Hvordan skabes en demokratisk undervisning, samtale og kultur i skolen? Hvordan kan skolen bibringe nye slægtled et demokratisk sindelag, som de selv er med til at forme? Hvordan kan magten i skolen demokratiseres?

Du kan bl.a. møde: Gert Biesta, professor ved The University of Edinburgh og Maynooth University, Lene Tanggaard, rektor for Designskolen og professor i psykologi ved Aalborg Universitet, Alexander von Oettingen, rektor for UC SYD, Jens Skou Olsen, docent på Rytmisk Musikkonservatorium og jazzmusiker, Jytte Abildstrøm, skuespiller, tidligere teaterleder, savfører, Per Øhrgaard, professor på CBS, Keld Skovmand, seniorforsker ved UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole, Asger Boe Wille, lektor på Køge Gymnasium og næstformand i GL frem til 31. juli, Dorte Ågård, pædagogisk konsulent, tidligere gymnasielærer og universitetsforsker, Anders Bondo Christensen, tidligere formand for Danmarks Lærerforening, og Pernille Rosenkrantz-Theil, undervisningsminister.

Når du tilmelder dig, oplyser du, at du er medlem af GL samt dit medlemsnummer (som du kan se på https://mit.gl.org). Askov Højskole meddeler GL om din deltagelse, og GL refunderer tilskuddet til dig, når du har indbetalt det fulde beløb. Med din tilmelding giver du samtykke til, at højskolen og GL må udveksle information om dit navn, dit medlemsnummer og din deltagelse.

Podcast - Sammen er vi stærkest – om samarbejdet mellem TR og AMR​

Tillidsvalgte skal arbejde tættere sammen om at sikre gymnasielærere bedre vilkår på skolerne, fastslår GL i ny arbejdsmiljøstrategi. På Frederiksberg hf-kursus har tillidsrepræsentant (TR) Manisha De Montgomery Nørgård og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Anne Dorte Fridberg fundet sammen i et tættere samarbejde.
Det udfolder sig især om det psykiske arbejdsmiljø, hvor de to tillidsvalgte giver udtryk for, at det er en stor styrke at være fælles om at drøfte problemstillinger og sammen kunne byde ind med løsningsforslag over for ledelsen.
Desuden er det godt at være sammen om at forberede SU-møder og lægge strategi for, hvordan man kan tackle eventuelt opståede problemstillinger som medarbejdergrupper, understreger de to tillidsvalgte.
Både Manisha og Anne Dorte tilslutter sig GL’s mål om at opbygge og facilitere netværk for arbejdsmiljørepræsentanter, som kan mødes og i fællesskab udveksle erfaringer, problemstillinger og løsningsforslag i arbejdsmiljøarbejdet på tværs af gymnasieskolerne.

Læs mere og lyt til podcasten ”Sammen er vi stærkest” her eller i din podcast app på d​in mobil..
Emner:  
Interessent: