Op og ned og masser af spin i overenskomstforhandlingerne

GL nyhedsbrev
 
Det er svære forhandlinger, hvor der er meget på spil.

​Tidligt onsdag morgen valgte forligsmanden at udskyde konflikten, så en strejke kan gå i gang søndag den 6. maj (og ikke 8. maj, som forligsmanden først meldte ud) og lockout lørdag den 12. maj 2018. Forhandlerne for både det statslige, det regionale og det kommunale område mødes igen i Forligsinstitutionen fredag den 20. april 2018 kl. 10, hvor det er forventet, at det bliver langvarige forhandlinger.

Forlig eller forlis?

Om det bliver forlig eller forlis, er der ingen, der kan svare på lige nu. En række medier får det fremstillet som om, at arbejdsgiverne har givet sig; at frokostpausen ligger på den flade hånd, at lønnen er på plads – og lidt afhængigt af medier, at folkeskolelærerne er den eneste tilbageværende problemstilling. Andre medier giver indtryk af, at hvis lønmodtagerne tager sig sammen, er det blot lidt kosmetik, inden der kan nikkes til en forligsskitse fredag. Sådan forholder det sig ikke.

Der er utrolig meget spin i medierne. Det er rigtigt, at arbejdsgiverne har bevæget sig, men hvis man starter uden for pladen, er der langt til midten. Et rygte har bl.a. været, at lønmodtagerne bare skal acceptere at stå til rådighed i frokostpausen. Det har offentligt ansatte altid gjort, så det er ikke det, der er til forhandling.

I forhold til lønnen er det fortsat lønmodtagernes ønske at få en lønudvikling, der svarer til de privatansattes lønudvikling. Det kommer i medierne let til at fremstå af mere, end det er – og flere privatansatte får fortalt, hvor hårdt det er at være privatansat, at de ikke har betalt frokostpause osv. Mange privatansatte har betalt frokostpause, men det er ikke det, der er omdrejningspunktet. En overenskomst er en samlet ramme for vilkårene – hvor lønforhold, arbejdstid og andre vilkår er præciseret.

Det er for lønmodtagerne en del af de nuværende forhandlinger at sikre, at de offentlige arbejdsgivere ikke mellem forhandlingerne kan forringe vilkårene, fx ved at fjerne frokostpausen næste år og dermed øge arbejdstiden uden at betale for forringelsen.

GL er ikke en del af forhandlingerne af folkeskolelærernes arbejdsvilkår, men det er ikke vores indtryk, at ret meget af det, der gengives i medierne, kan genkendes af forhandlerne.

Hvis det var så enkelt at afslutte forhandlingerne, som man kan få indtryk af, så var det sket. Det er svære forhandlinger, hvor der er meget på spil.

Det, man oplever nu, er, at de offentligt ansatte står sammen imod den magtasymmetri, der er mellem arbejdsgiver og arbejdstager på det offentlige arbejdsmarked, og som arbejdsgiver har udnyttet mere og mere både ved forhandlingsbordet og uden for forhandlingerne. En anden del af spinnet er, at der er sprækker i sammenholdet. Det er heller ikke en del af det billede, vi kender.

Demo1.png 

Vigtig slutspurt

Selv om det har været et langt sejt træk, kan der fortsat være et stykke til målet. For at komme i mål er det vigtigt, at det over hele landet vises, at der er brug for en løsning for alle. Det er helt afgørende at fastholde befolkningens opbakning til de offentligt ansatte. Derfor er det hovedbestyrelsens opfordring: Har du overhovedet mulighed for at deltage i aktiviteter eller bakke op på de sociale medier, så gør det. Fredag er der flere steder i landet aktiviteter, og i weekenden er der fakkelvagt ved forligsinstitutionen. Følg med på GL's hjemmeside eller i det fælles Danmarkskort, hvilke aktiviteter der er tæt på dig.

Emner: OK18; OK18 nyhed
Interessent: