Sæt kryds ved uddannelse

GL nyhedsbrev
 

​I morgen skal vi alle i stemmeboksen, og det kan have stor betydning for den gymnasiale sektor, hvem der sætter sig på regeringsmagten. GL er politisk, men partipolitisk uafhængig, og derfor vil vi heller ikke anbefale, hvor du sætter dit kryds. Dog håber vi, at du vil spørge dine lokale folketingskandidater, om de REELT interesserer sig for uddannelse, og om de vil arbejde for bedre vilkår for de gymnasiale uddannelser. 

Grafik - GL er partipolitisk uafhængig.PNG

GL har i løbet af valgkampen haft en række indspark, som du måske har læst undervejs: 

Den dag, statsministeren udskrev valget, offentliggjorde GL sin årsberetning, hvor der bl.a. er fokus på elevfordelingsaftalen. 

Vi har haft en række debatindlæg i medierne, alene eller sammen med andre aktører i sektoren. 

Bl.a. har GL-formand Tomas Kepler i Politiken skrevet om behovet for at styrke VUC. Sammen med formand for Danske HF & VUC, Pernille Brøndum, opfordrede Tomas i Information til at fjerne deltagerbetaling på hf til voksne

I Berlingske har formanden haft et indlæg om ikke at forhåne gymnasieuddannelserne.

​Et tilsvarende indspark er "Gymnasierne styrker velfærdssamfundet". 

Forslaget om at forkorte kandidaten til et år vil også ramme gymnasierne, hvilket Tomas har gjort opmærksom på sammen med Camilla Gregersen, fmd. i DM, og Henrik Nevers, fmd. i DG, i en række lokale medier. 

Formændene for lærerorganisationerne i Danske Underviserorganisationers Samråd,

Gordon Ørskov Madsen, fmd. i Danmarks Lærerforening, Monica Lendal Jørgensen, formand i Frie Skolers Lærerforening, Hanne Pontoppidan, formand i Uddannelsesforbundet, Camilla Gregersen, formand i DM og Tomas Kepler, formand i GL, er gået sammen om en opfordring til at sætte uddannelse på dagsordenen i valgkampen! De skriver bl.a. "Skab vilkår for god uddannelse gennem mere tid og rum til de professionelle undervisere og ledere. Det betyder alverden for vores samfund, og der er brug for, at vi ændrer kurs. Lige nu går det den forkerte vej." Indlægget blev bragt i Altinget.

Altinget har også bragt Tomas indlæg om Brug gymnasiet som løftestang til ligestilling og social mobilitet

Hvis du undrer dig over, at der ikke har været indlæg i Jyllands-Posten under valgkampen, skyldes det, at JP har 'karantæneperiode', når man har haft et indlæg i. Og det havde Tomas sammen med DG's formand, Henrik Nevers, lige inden valget blev udskrevet, med opfordring til at stoppe med at lange ud efter det almene gymnasium

Gymnasieskolen har bl.a. også skrevet om, at politikere er uenige om karakterers betydning for mistrivsel, at politikere ikke vil tvinge unge fra gymnasier til erhvervsuddannelser, og de har taget temperaturen på, hvad lærere og elever finder er valgets vigtigste temaer. Bladet konstaterer også, at der er bred politisk enighed om, at grundforløbet er en ommer. ​

Kampen om elevfordelingsaftalen

Elevfordelingsaftalen har fyldt voldsomt meget i valgkampen, og desværre har debatten været unuanceret og fyldt med fejl og usandheder. Derfor har GL også blandet sig for at nuancere og berigtige. Det har bl.a. ført til flg. artikler: 

Samtidig har GL kørt valgkampagne, primært på Facebook, bl.a. om, hvad der er fup og fakta om elevfordelingsaftalen og udfordringer på VUC. Nyest er tre små videoer med elever, der ikke fik det gymnasium, de havde håbet på, men som blev glade for det gymnasium, de kom på. Se det hele – og del og like gerne – ​Facebook/Gymnasielærer.​


Emner:  
Interessent: