GL-nyt: Finanslov og invitationer

GL nyhedsbrev
 

​Finanslov 2023

Regeringen præsenterede i torsdag sit finanslovsforslag for 2023. Det er et udspil uden nye penge til uddannelsesområdet, og det gymnasiale område nævnes slet ikke. Regeringen har dog valgt at videreføre den aftale, som den tidligere regering indgik. Det har betydning for VUC, som der blev afsat 10 mio. kr. til, til forhøjelse af puljen til voksenuddannelsescentre med økonomisk udfordrede afdelinger. Endvidere forlænges den midlertidige forhøjelse af udkantstilskud til de almene gymnasier, imens særtilskud til små erhvervsskoler gøres tre gange højere. Med den tidligere regerings aftale blev besparelserne på skolernes markedsføringsomkostninger annulleret, og det er der ikke ændret på. Færdiggørelsestaxameterne beskæres som følge af elevfordelingsaftalen. Finanslovsforslaget indeholder en meget lille forhandlingsreserve på 200 mio. kr.  Læs GL's gennemgang af finanslovsudkastet. 

Kampagneaften mod grundforløbet 26. april
Kom, lad os få grundforløbet afskaffet - sammen!

Er du en af de rigtig mange, der mener, at det nuværende grundforløb skal afskaffes så hurtigt som muligt, så lad os gøre noget ved det sammen og øge sandsynligheden for at vi lykkes. Tre gymnasielærere og GL-medlemmer er allerede gået i gang og har taget initiativ til en 'kampagneaften' mod grundforløbet. Til arrangementet får vi hjælp og rådgivning til, hvordan vi kan arbejde systematisk med at opnå vores fælles mål. En erfaren konsulent fra Deltager Danmark, Flemming Andersen, vil guide os i, hvordan vi kan opbygge en 'god sag', og hvordan vi agerer bedst i den offentlige debat med fælles budskaber og uden at ryge i de værste faldgruber.
Formålet med aftenen er at forme en 'kampagne-gruppe', der kan drive initiativet videre sammen, og at flest muligt går hjem med en følelse af fællesskab og lyst til at bidrage med lidt eller mere til kampagnen, hvad enten det er ved at deltage i kampagnegruppen, dele synspunkter på sociale medier, samle gode 'cases' fra vores dagligdag eller skrive læserbreve. Der bliver brug for det hele og for flest muliges bidrag, hvis vi skal lykkes med at få afskaffet grundforløbet.

Der vil i løbet af aftenen blive serveret lidt godt at spise og drikke. 

Tid: Onsdag, den 26. april 2023 - kl. 16.15-19
Sted: Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 Kbh. V.
Pris: Gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer kan ikke tilmelde sig.
Tilmeldingsfrist: Torsdag, den 20. april kl. 12. 
TILMELD dig her 

Fagdage for naturvidenskabelige gymnasielærere i 2023

Erhvervsakademi Aarhus inviterer til to halve fagdage - 20. april eller 2. maj - for

naturvidenskabelige undervisere på STX, HF, HTX, hvor de vil fortælle, hvordan de kan bidrage til din undervisning, inden for fx kemi, bioteknologi, fødevarer og miljø. Læs mere her

Løb stafet med alle dine GL-kolleger

Igen i år inviterer GL til stafet. Vi løber i

Aarhus: onsdag den 23. august 2023 i Mindeparken

Odense: onsdag den 23. august 2023 på Engen v/Fruens Bøge

Sønderjylland: onsdag den 23. august 2023 på Stadion Aabenraa

Aalborg: onsdag den 23. august 2023 i Lindholm Strandpark, Nørresundby

København: onsdag den 30. august 2023 i Fælledparken
TILMELD jeres hold senest 12. april 

Sådan holder stemmen til et helt gymnasielærerarbejdsliv

BrancheFællesskabArbejdsmiljø har på sin hjemmeside sat fokus på underviseres vigtigste arbejdsredskab, nemlig stemmen. Den støj, lærere oplever i det daglige arbejde, er med til at udfordre og slide på stemmen. Mange stemmeproblemer kan dog forebygges - og det samme kan støjen. Læs temaet og pas på din stemme. 

Du kan på 5 minutter hjælpe to specialestuderende

"I forbindelse med vores speciale ved Institut for Statskundskab undersøger vi gymnasielæreres oplevelse af information om deres gymnasium, samt hvordan de vil anvende informationen i deres arbejde. I den forbindelse har vi brug for jeres betragtninger! Vi har udviklet et spørgeskema, som dykker ned i disse problemstillinger, og det tager kun 5-7 minutter at besvare. Linket kan tilgås nedenfor, og vi sætter pris på enhver besvarelse.  
https://survey.au.dk/LinkCollector?key=5LTCLJ6ELP1N
Bh ​
Maria Ladefoged Pedersen og Emilie Sierant Sørensen"

 


Emner:  
Interessent: