GL-nyt: EUX-podcast, invitation til klimanetværk og hf-evaluering

GL nyhedsbrev
 

​Ny podcast: Eux – en darling med skavanker

Eux er for mange en drømmeuddannelse. Eleverne bliver både faglærte og studenter. Men på det seneste er der kommet ridser i lakken. Lærere peger bl.a. på skæv arbejdsbelastning og for få timer til at nå de faglige mål i gymnasiefagene. Hør om udfordringerne, og hvad der skal til for at styrke eux i podcasten "Eux - en darling med skavanker". Gæster: lektor Trine Vorre, underviser på eux merkantil på Tietgen Business i Odense, og lektor Anders Nørgaard fra HTX på EUC Nord i Frederikshavn, som også underviser på teknisk eux. Vært: Lars Prestien. Lyt til podcasten her

Vil du have indflydelse på fremtidens toårige HF?

Hvordan skal 2-årigt HF skrues sammen, så både lærere og elever trives? Reformen fra 2016 er blevet hverdag, men på områder som jævn arbejdsbelastning for lærerne og overgang til universitetet for eleverne er vi ikke i mål. Vil du give input til GL's arbejde med 2-årigt HF, så skriv til Therese Holter på th@gl.org og angiv, hvilken af de to datoer du ønsker at deltage: Mandag den 7/2 kl. 15.30 - 16.30 eller torsdag den 10/2 kl. 15.30 - 16.30. Møderne afvikles virtuelt på Zoom. 

Invitation til netværk for klima og grøn omstilling i gymnasiet

I netværket kan du møde andre gymnasielærere, der er interesserede i klima og grøn omstilling i de gymnasiale uddannelser. På hvert netværksmøde har vi et eller to oplæg, og så bruger vi tid på at dele erfaringer, viden og dilemmaer på tværs af skoler, skoleformer og fag. GL's sekretariat faciliterer netværket, men det lever af medlemmernes engagement og interesse. Med netværket ønsker GL at skabe rum for en medarbejderstemme ift. hvordan og i hvilke sammenhænge det er relevant at arbejde med klima og bæredygtighed i skolens liv.

Klimanetværkets emnekreds er bred og kan rumme mange forskellige aspekter: fra didaktiske tilgange til klima i undervisning over unge med klimaangst til grønne kantiner og grønne studieture - og meget andet.

Deltagelse i netværket er gratis for GL-medlemmer.

Første møde afholdes tirsdag den 8. februar, hvor temaet er Bæredygtighed og didaktik. Det eksterne oplæg kommer denne gang fra ph.d. i uddannelse for bæredygtig udvikling Nanna Jordt Jørgensen, der giver en kort introduktion til, hvordan klima og grøn omstilling kan komme meningsfuldt på dagsordenen i undervisning og i praksis.

Forårets møderække ser sådan ud:

Tirsdag d. 8. februar kl. 15 – 16.30, Tema: Bæredygtighed og didaktik med oplæg af Nanna Jordt Jørgensen, afholdes virtuelt

Torsdag d. 31. marts kl. 15 – 16.30: Netværket vælger tema, afholdes virtuelt

Tirsdag d. 26. april kl. 13 – 16.30: Netværket vælger tema, afholdes virtuelt eller fysisk i GL evt. med mulighed for virtuel deltagelse

Vil du med i netværket? Så skriv til Therese Holter på th@gl.org

Søg penge til kompetenceudvikling 1. februar kl.10

Statens Kompetencefond åbner for ansøgninger om penge til kompetenceudvikling - fx nyt sidefag, diplom- eller masteruddannelse - tirsdag den 1. februar kl. 10. Der er rift om pengene, som alle akademikere i staten kan søge, så sørg for at have ansøgningen klar, når fonden åbner.

Det er ikke dig, men din leder, der skal sidde klar kl. 10 den 1. februar
Din leder skal godkende din ansøgning. Sidder din leder klar i fondssystemet med din ansøgning og sender den kl. 10 den 1. februar, så vil din ansøgning være en af de første, der kommer til fonden. 

Find gode råd, og se hvordan du søger her

Ni procent af gymnasielærerne har tidligere søgt midler til kompetenceudvikling fra Statens kompetencefond, og flertallet får bevilget penge til deres ønskede kompetenceudvikling. 

 

​ 


Emner:  
Interessent: