GL-nyt: OK21 og eksamen

GL nyhedsbrev
 

​​Overenskomstforhandlingerne er i gang

Som vi skrev ud inden jul, blev kravene udvekslet og præsenteret i december. Nu er forhandlingerne i gang, og de er planlagt til at være færdige primo februar. Coronasituationen gør ikke forhandlingerne lettere, da det er nødvendigt at forhandle virtuelt. Regeringen har tidligere signaleret, at man ønsker mere konstruktive og mindre konfliktfyldte overenskomstforhandlinger end dem, man har haft de senere år, men vi har endnu på dette tidspunkt i forhandlingerne til gode at se vores forhandlingsmodparter udleve de politiske målsætninger i deres tilgang til de krav og forventninger, som man fra arbejdsgiverside er mødt op med.

For GL er arbejdstidskravene særligt vigtige. For at skabe størst mulig vægt bag disse krav forhandles de sammen med de øvrige akademikerorganisationer, som organiserer undervisere, med AC's formand, Lars Qvistgaard, som forhandlingsleder og med GL's formand, Tomas Kepler, i forhandlingsdelegationen. Det første forhandlingsmøde om disse krav blev afviklet onsdag, og man har aftalt at mødes igen.

5. januar 2021 blev forhandlingerne om læreraftalen for de lærere, der på statens område har arbejdet efter Lov 409, færdige. På godt hundrede arbejdspladser (erhvervsgymnasier og VUC) arbejder GL's medlemmer sammen med lærere på den nye læreraftale, og for GL er det derfor naturligt at skæve til læreraftalen. Den lægger bl.a. op til forpligtende samarbejde og transparens, som også vil kunne forbedre forholdene for GL's medlemmer, og skabe mere ensartede forhold i sektoren. Arbejdsgiverne mener i udgangspunktet derimod, at OK13-arbejdstidsreglerne for de akademiske undervisere er gode nok, og at lederne er tilfredse med det nuværende regelsæt. De kommende forhandlinger må vise, om det er muligt at nå til enighed om et forhandlingsresultat.

Sommereksamen

Der er pt. mange overvejelser i forhold til konsekvenser af den virtuelle undervisning, hvad man eventuelt skal rette op på efterfølgende, samt hvad man skal gøre ved sommerens eksaminer. Ministeren har endnu ikke truffet beslutning herom, og det er heller ikke indikeret, hvornår der kommer en afklaring. GL har sagt, at det haster med at få en afklaring på, hvordan resten af skoleåret skal forløbe og afsluttes, så elever, lærere og ledere ved, hvad de skal arbejde efter.

Ministeren indbød i går Folketingets partier og interessenter på gymnasieområdet til en drøftelse. Det var et møde, hvor ministeren og ordførerne lyttede til interessenterne. To forskeres beskrivelser af elevernes oplevelser af lærernes indsats medførte massive roser til lærerne fra ministeren og ordførere.

Efter dialog med de faglige foreninger fremførte Tomas Kepler bl.a.

  • at det på nuværende tidspunkt er nødvendigt at erkende, at dette skoleår ikke kommer til at etablere et rimeligt grundlag for at gennemføre eksamener, som var det et normalt skoleår.
  • at elevernes trivsel og motivation er truet.
  • at det er vigtigt ikke at skabe mere nervøsitet hos eleverne ved kun at tale om 'læringsefterslæb' og alt det, som ikke virker.
  • at det er vigtigt at være opmærksom på, at den virtuelle undervisning ikke kun har konsekvenser for såkaldt fagligt efterslæb, men også for almendannelse mv.
  • at det ser ud til, at det har været nemmere at opretholde et fornuftigt niveau for skriftlighed end for mundtlighed.
  • at der er nødt til at være opmærksomhed på de forskellige skoleformers og fags særpræg og behov, hvad enten man vælger at aflyse nogle eksamener eller gennemføre dem på et tilpasset grundlag. Her er HF og EUX særlige områder, som man er nødt til at forholde sig særskilt til. 

GL har endvidere meldt klart ud, at eventuelle tanker om at den nuværende lærerstab, som i forvejen er ekstra hårdt belastet, skulle kunne levere yderligere undervisning i foråret til ud på aftenen og/eller i weekenderne, er uantagelige. 

Gratis webinarer

Forleden udsendte vi et nyhedsbrev med tilbud om gratis webinarer

Webinaret 'Den virtuelle undervisning – muligheder og udfordringer' blev meget hurtigt udsolgt, så Forum100% og GL har besluttet at dublere. Det bliver torsdag den 25. februar kl. 12-15:30. Tilmeld dig her.

På de øvrige webinarer er der fortsat plads. Dog skal du være hurtig, hvis du skal nå med på tirsdag om bæredygtig dannelse. Tilmeld dig her.


Emner: OK21 nyhed
Interessent: