Corona-status og urafstemning

GL nyhedsbrev
 

​​Corona-status

Et enig folketing har her til eftermiddag vedtaget den lov, der giver undervisningsministeren vide beføjelser, så man kan fravige de normale love og regler i nødvendigt omfang med hensyn til nødundervisning, eksamen mv. Der er nedsat en følgegruppe med folketingets partier, som skal følge udmøntningen af loven. Følgegruppen skal meget hurtigt se på, hvordan eksamen skal håndteres.

I GL hører vi meget godt om, hvordan lærerne håndterer den nuværende situation. Formanden for Danske Gymnasier har udtalt, at lærerne løser opgaven fuldstændig fremragende. Eneste bekymring er lige nu, om det kan blive lidt for ambitiøst.

Undervisningsministeren skrev i tirsdags et brev til skolerne, hvori hun skriver: "Jeg ved, at I prøver at følge med, det bedste I kan. Jeg er godt klar over, at det ikke er alle løsninger, der er lige kønne. Og jeg har stor forståelse for, at det eksempelvis kan være meget udfordrende at være hjemme med mindre børn og samtidig sørge for undervisning af egne elever. I den her ekstraordinære situation er det det muliges kunst. Det handler ikke om at gøre tingene perfekt lige nu. Det handler ikke om at score høje stilkarakterer. Det handler om at få det bedst mulige ud af situationen og søge løsninger, som indimellem kan være noget utraditionelle. (…) Stor tak til jer alle for den indsats I yder for vores børn, unge og voksne. Og et ønske om, at alle kommer godt igennem denne svære tid."

I dag har GL ligefrem modtaget et brev fra en far til en gymnasieelev, som roser skolens og lærernes håndtering af den nuværende situation. At det fra dag til anden er lykkedes at omlægge undervisningen, og han takker for, at man gør en kæmpe indsats for at få det til at fungere. 

Men vi hører også fra lærere, som ikke synes, det lykkes. Lærere, der har svært ved at få børnepasning og undervisning til at gå op i en højere enhed. Lærere, som har det svært med it, og som det ikke falder let at bruge de digitale platforme. Tag ministerens ord til jer. Det handler ikke om at gøre tingene perfekt, men at gøre det så godt man kan i den givne situation.

Der er også stor forskel på de elever og kursister, man underviser. Især Danske HF & VUC er særligt opmærksom på, at der er mange elever/kursister, som er udfordrede i den nuværende situation, og at man må forsøge at få det bedst mulige ud af situationen og ikke udfordre mere end nødvendigt.

Vi hører også om lærere, der sidder alene på hjemmekontoret – meget alene, når også de sociale aktiviteter er lukket ned. Tag derfor en kop virtuel kaffe med kollegerne. Den snak, der plejer at være på lærerværelset, skal også virtualiseres, så vi passer godt på hinanden.

Det er vores indtryk, at der på langt de fleste skoler er et godt samarbejde mellem ledelse, TR og lærerne. At man er indstillet på at få det til at gå så godt og fleksibelt, som det kan lade sig gøre i den nuværende situation. At man har en pragmatisk tilgang, og at man er der for hinanden.

Det er vigtigt at huske, at lærerne er sendt hjem med fuld løn. Det betyder, at lærerne skal have deres sædvanlige løn og registreres for den sædvanlige arbejdstid – også selv om arbejdstiden selvsagt ikke kan være så effektivt som normalt.

GL's sekretariat er også sendt hjem, men du er velkommen til at ringe mellem kl. 10 og 14 på alle hverdage på tlf. 33 29 09 00 eller sende en mail på gl@gl.org.

Vi samler nogle af de spørgsmål, vi får ind her. Inspiration til undervisningen samler vi her.

​ 

Deltag i urafstemning

GL gennemfører frem til på onsdag en urafstemning om en mindre ændring af GL's love. Ændringen handler om valgtidspunkt for hovedbestyrelsen. Efter de gældende regler tiltræder hovedbestyrelsen pr. 1. januar. Det har i praksis givet udfordringer for hovedbestyrelsesmedlemmerne og de skoler, de er ansat på, at valgperioden begynder eller slutter midt i skoleåret. Derfor er forslaget, at en ny hovedbestyrelse skal tiltræde pr. 1. august, når skoleåret begynder. Læs mere om urafstemningen på www.gl.org/love. Og stem via https://mit.gl.org eller med dit nemid, hvis du ikke allerede har afgivet din stemme.

 

Pas godt på dig selv, dine nære og på dine kolleger!


Emner:  
Interessent: