GL-nyt: TR, gratis webinarer og lyt til øre og øje

GL nyhedsbrev
 

Valg af tillidsrepræsentant
Tillidsrepræsentanter og deres suppleanter vælges for en toårig periode ad gangen, og der skal afholdes valg inden 1. april 2021. Senest den 11. marts skal TR med 6 skoledages varsel indkalde til et opstillingsmøde, som i år må afvikles virtuelt pga. coronasituationen. Valget er vigtigt, så ledelsen ikke kan betvivle, at TR har lærerkollegiets opbakning. GL anbefaler, at valg af arbejdsmiljørepræsentant sker samtidigt. Læs mere om valg af TR

Podcast: Mentalt Coronaudmattet – hvad stiller jeg op?

De fleste kender det alt for godt. Vækkeuret ringer. Vi står op og gør os klar til endnu en dag på hjemmekontoret uden fysisk kontakt til elever og kolleger. Coronatrætheden hænger i gardinerne, og den har sat sin klamme klo i os. Men hvad kan vi gøre for at overvinde den? Få råd fra GL's arbejdsmiljøekspert Ditte Rask i podcasten "Mentalt coronaudmattet – hvad stiller jeg op?". Den varer 25 minutter. 

Deltag i forårets webinarer
GL udbyder en række webinarer her i foråret. Du kan fortsat nå at tilmelde dig følgende (Klik på overskriften for at læse mere eller for tilmelding): 

Dannelse i klasserummet
Torsdag den 4. marts 2021 kl. 16:00-17:30
Oplæg v. Tony Andersen, gymnasielærer og vinder af særprisen ved Politikens Undervisningspris 2020 for evnen til at danne eleverne. Tony gør det abstrakte begreb mere konkret ved at give eksempler på potentielle dannelsesøjeblikke i den enkelte time. Eksemplerne vil strække sig fra den faglige dannelse over den digitale dannelse til den mere lavpraktiske dannelse, og udgangspunktet vil være, at dannelse er den horisontale udvidelse af elevernes perspektiv.

Webinar - Seksuelle krænkelser med Mille Mortensen
Torsdag den 11. marts kl. 15:30 -17:00
GL udbyder sammen med Danske Gymnasier webinaret for at  sætte fokus på, hvad seksuelle krænkelser dækker over, og hvordan man kan komme i gang med at udarbejde strategier og redskaber til en forebyggende indsats på skolen. Mille Mortensen, cand.mag. i psykologi og virksomhedsstudier, indleder med et kort oplæg og indgår herefter i en paneldebat med Dinna Balling, rektor Horsens HF & VUC, og Christian Schumacher, TR på Aarhus Handelsgymnasium. Undervejs bliver der mulighed for at byde ind med kommentarer og spørgsmål fra deltagerne. 

Skyggearbejde frem i lyset
Torsdag den 8. april kl. 15:30 -17:00
Oplæg ved psykolog og forsker Malene Friis Andersen og paneldebat med Marianne Munch Svendsen, rektor på Falkonergårdens Gymnasium og HF, og Søren Møller Baattrup, TR på Frederiksværk Gymnasium og HF. Skyggearbejde er ikke et ukendt fænomen i den gymnasiale hverdag. Det opstår som regel, fordi det er svært at løse opgaverne tilfredsstillende indenfor den tid, der er sat af til dem. Men hvad stiller man op med skyggearbejdet? Og hvilke konsekvenser kan skyggearbejde få for den enkelte og for arbejdspladsen på både kort og længere sigt? 

Dannelse
I årets første måneder har vi gennemført 3 webinarer om dannelse: Almendannelse og professionsdannelse, grøn dannelse samt demokratisk dannelse. Se dem alle på www.gl.org/dannelse.

Kursus med tips og tricks til at understøtte elevernes relationer, trivsel og faglige udvikling til medlemspris
Det første kursus blev hurtigt overtegnet, og derfor udbyder GL igen kurset den 4. marts 2021 kl. 12 - 15:15 til medlemsprisen 300 kr. På kurset får du mulighed for at prøve 10 forskellige arbejdsformer, hvor der er fokus på at understøtte elevernes relationer, trivsel og faglige udvikling. Citat fra kursusevalueringen af det første kursus: "Meget konkrete forslag til arbejdsformer i online undervisning. Og også opmærksomhed på arbejdsformer fra det fysiske klasserum, som kan bruges online. Fint konkret kursusmateriale."


Emner:  
Interessent: