GL-nyt: OK18, stem til MP-bestyrelsesvalg, ændringer af GL's love og fyraftensmøde om det grænseløse arbejdsliv

GL nyhedsbrev
 

Stem til pensionskassens bestyrelsesvalg

MP Pension gennemfører frem til onsdag den 13. december 2017 valg til bestyrelsen. MP Pension forvalter dine pensionspenge, og derfor er valget vigtigt for din pension.

GL's hovedbestyrelse anbefaler, at du tager stilling og deltager i valget.

Du kan læse mere om kandidaterne og deltage i valghandlingen her

Urafstemning om GL's love

GL's love skal i følge hovedbestyrelsen og repræsentantskabet ændres på fire punkter:

  1. Medlemmernes fortsatte mulighed for at oppebære honorar fra Copydan-foreningerne for ophavsrettigheder
  2. Ligestilling af medlemmer i forhold til mulighed for at modtage kollektiv støtteordning uafhængigt af tilhørsforhold til akademisk arbejdsløshedskasse - ændring af reservefondsvedtægten fra 'MA' til 'en akademisk arbejdsløshedskasse, normalt MA'.
  3. Præcisering af valgbarhed og stemmeret til GL's organer
  4. Fra bagudrettet til forudbetalt kontingent

Hovedbestyrelsen anbefaler, at du deltager i urafstemningen om lovændringen.

Du kan stemme fra i morgen onsdag den 6. december 2017 kl. 7 til mandag den 18. december 2017 kl. 23:59. Du vil i morgen få en mail om afstemningen, ligesom du vil blive adviseret i E-boks.

Læs mere om ændringerne af GL's love her.

OK18

Der skal forhandles overenskomst for gymnasielærere og andre offentligt ansatte i foråret 2018. Fredag den 15. december 2017 udveksler parterne krav, og vi vil derfor via nyhedsbrev orientere om arbejdsgivernes krav. Repræsentantskabet har vedtaget GL's krav. Vi vil under forhandlingerne løbende orientere om udviklingen i nyhedsbreve til medlemmerne.

På statens område er der lagt op til et tæt og fælles forløb under CFU's paraply (CFU er forhandlingsfællesskab for organisationerne på statens område), hvor 92 organisationer står sammen om den danske model under rammen nok.er.nOK18.

GL's formand har beskrevet forventningerne til svære forhandlinger her.

Du kan også læse den beretning, GL-formanden aflagde på repræsentantskabsmøde i sidste uge

Gratis fyraftensmøder om det grænseløse arbejdsliv

GL stiller på tre fyraftensmøder skarpt på det grænseløse arbejde og ubalancen mellem arbejdsliv og privatliv med erhvervspsykolog Majken Blom Søefeldt. GL giver et glas vin og et let måltid. Læs mere og tilmeld dig. Pladserne uddeles efter først-til-mølle-princippet:

Fredericia 27. februar 2018

København 4. april 2018

Aalborg 10. april 2018

Emner:  
Interessent: