GL-nyt: kurser og kompetencer

GL nyhedsbrev
 
Lyt og læs dig til inspiration om karrierevejledning, og find kurser, du kan bruge til at udvikle din undervisning - og fyraftensmøder til din kompetenceudvikling.

​​

Podcast om karriererådgivning i GL

Hør GL-karrierevejleder Sine Rønberg Hansen fortælle, hvad GL's tilbud om karriererådgivning kan give dig i en tid med udsigt til færre gymnasielærerjob. Og hent inspiration i tidligere gymnasielærer Signe Skovgaards historie om et jobskifte udenfor gymnasiesektoren i podcasten "Næste skridt i dit arbejdsliv - karriererådgivning i GL". 

Få eleverne godt tilbage i det fysiske rum

Coronanedlukningerne har medført et stort behov for at genopbygge relationerne i undervisningen. Du kan få gode, konkrete ideer til arbejdsformer, som kombinerer den faglige undervisning med relationsarbejde på efteruddannelseskurset "Relationer, motivation, trivsel og læring i fællesskab".
Læs mere og tilmeld dig her

Byg bæredygtighed ind i din undervisning

Vil du arbejde mere med bæredygtighed, verdensmål og den grønne dagsorden i din undervisning, så kan du komme på et efteruddannelseskursus målrettet gymnasielærere. Vi skal i fællesskab arbejde med pædagogiske og didaktiske tilgange til bæredygtighed med fokus på bl.a. kompleksitet, dilemmaer og deltagelse:

Læs mere og tilmeld dig her. 

Målrettet karriereforløb for ledige og ikke-fastansatte

Søgetallene til gymnasieuddannelserne falder næste år med 2 pct. eller 30 klasser på landsplan. Det vil betyde, at nogle lærere bliver afskediget og andre ikke får forlænget deres årsvikariater. GL tilbyder individuelle og målrettede karriereforløb med personlige samtaler med en karrierevejleder, muligheder for støtte til efter- og videreuddannelse, workshops mv.

MA (Magistrenes A-kasse) varetager rådgivningsforløbet for GL. Tilbuddet er netop blevet evalueret med gode tilbagemeldinger. GL opfordrer medlemmer, der er blevet afskediget eller ikke får forlænget deres ansættelse, til at tilmelde sig karriererådgivningsforløbet.
Læs mere og tilmeld dig her
Hent også inspiration i Gymnasieskolens artikel om Anders, der efter en afskedigelse skiftede gymnasielærerjobbet ud med præstekjolen. ​

Nye datoer for fyraftensmøder om gymnasielæreres mange kompetencer

Med coronakrisen har vi været nødt til at flytte fyraftensmøderne om gymnasielæreres kompetencer til september i Helsingør og Frederikshavn. På fyraftensmøderne sætter vi fokus på, hvordan gymnasielæreres kompetencer kan bruges på mange måder og i flere forskellige funktioner både indenfor og udenfor gymnasiesektoren.

Måske har du eller en kollega overvejet at skifte spor, eller måske er I nysgerrige på, hvordan gymnasielærerjobbet kan kombineres med andre opgaver og vil gerne høre mere om mulighederne i arbejdslivet?

Tilmeld jer og læs mere ved at klikke på et af møderne:

Tilmeld dig fyraftensmøde i Århus den 30/8 2021

Tilmeld dig fyraftensmøde i Sønderborg den 1/9 2021

Tilmeld dig fyraftensmøde i Frederikshavn den 20/9 2021

Tilmeld dig fyraftensmøde i Helsingør den 22/9 2021

 

​ 


Emner:  
Interessent: