Er du tilfreds med din løn?

GL nyhedsbrev
 
Få et lønbesøg på skolen

På mange erhvervsgymnasier bliver der forhandlet for lidt i lokal løn. Det har store konsekvenser for dig som gymnasielærer, hvis du ikke får lokale løntillæg.

Derfor aftalte GL og Akademikerne med Moderniseringsstyrelsen ved overenskomstforhandlingerne i 2015, at der skulle gøres en ekstra indsats for at få den lokale løn til at fungere på erhvervsgymnasierne. Det blev til flere lønworkshops, hvor direktører og ledere på erhvervsgymnasier deltog sammen med tillidsrepræsentanterne. Det var en øjenåbner for mange af lederne, at den lokale løn på statens område i gennemsnit ligger på 8-10 procent, mens den på erhvervsgymnasier i snit ligger på 5 procent.

Derfor skal der i den kommende tid gang i de lokale lønforhandlinger. Støt op om tillidsrepræsentanten, der skal føre forhandlingerne med ledelsen.

Hvis der på din skole ikke forhandles nok lokal løn, kan det være gavnligt at bestille et 'lønbesøg', hvor repræsentanter fra GL's områdebestyrelse for erhvervsgymnasier og sekretariat holder et møde for medlemmerne på din skole. Tal med TR om, hvorvidt et møde hos jer vil være en god ide.

Se, om din løn er på niveau med andre gymnasielæreres i forhold til din alder og din anciennitet.

Tjek din løn her: www.gl.org/loentjek

Områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier har udarbejdet en udtalelse på baggrund af lønprojektet til medlemmerne. Du kan se udtalelsen her: 
Områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier - udtalelse til medlemmerne om loenprojekt.pdf

Emner: Løn; Hhx; HTX
Interessent: