Censurnormer, medlemsmøder og kompetenceudvikling

GL nyhedsbrev
 

​Normer for skriftlig censur er blevet justeret

Som følge af implementeringen af den nye reform og ændringer i nogle prøver i de gymnasiale uddannelser har Børne- og Undervisningsministeriet – efter en dialog med de relevante leder- og lærerorganisationer - justeret normerne for skriftlig censur.

Undervisningsministeriet offentliggjorde den 13. januar 2020 de justerede normer.

Ændringerne i censurnormerne falder i fire dele:

1) Prøver med kombineret skriftlig og mundtlig evaluering som fx SRP, SOP, teknologi A osv. tildeles ikke en norm, da de betragtes som mundtlige prøver og derfor aflønnes gennem lærernes arbejdsportefølje som alle andre mundtlige prøver. Se debatindlæg af GL's formand om denne eller det nyhedsbrev, du modtog herom den 9. januar.

2) Prøver i de nye permanentgjorte fag: Geovidenskab A, (stx og htx) Bioteknologi A (htx og stx) og Dansk som andetsprog A og B (hf-e) tildeles samme norm som andre sammenlignelige prøver.

3) Virksomhedsøkonomi A og B (hhx) tildeles samme norm som andre sammenlignelige prøver.

4) Undervisningsministeriet har lyttet til GL og fastsat bedre normer for skriftlig censur i engelsk A, fortsætter Tysk A og fortsætter Fransk A på de erhvervsgymnasiale uddannelser, så normerne udlignes på tværs af de gymnasiale uddannelser. Se nyhed på GL's hjemmeside om denne.

Du kan læse mere om de justerede normer for skriftlig censur på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Fyraftensmøder om gymnasielæreres mange kompetencer

Gymnasielæreres kompetencer kan bruges på mange måder og i flere forskellige funktioner både indenfor og udenfor gymnasiesektoren. Måske har du eller en kollega overvejet at skifte spor, måske er du nysgerrig på, hvordan gymnasielærerjobbet kan kombineres med andre opgaver, eller du har lyst til generelt at se på de muligheder, du har i arbejdslivet. Der har været rift om pladserne til disse møder, men fordi der er flyttet til større lokaler, er der enkelte ledige pladser: Tilmeld dig og læs mere ved at klikke på et af møderne:

København den 22. januar 2020 kl. 16-18:30

Aalborg den 28. januar 2020 kl. 16-18:30

Vejle den 4. februar 2020 kl. 16-18:30

 

Søg midler til kompetenceudvikling 1. marts 2020

En del af resultatet fra overenskomstforhandlingerne i 2018 var, at der blev afsat midler til statsansattes individuelle kompetenceudvikling. Måske er du interesseret i et ekstra sidefag, en master- eller diplomuddannelse, en vejlederuddannelse eller måske kompetenceudvikling, der forbedrer dine jobmuligheder uden for gymnasiesektoren. Du kan kort fortalt søge midler til enten at udvikle eller opdatere dine kompetencer og dermed øge din sikkerhed og mobilitet på arbejdsmarkedet.

Der har været stor efterspørgsel på kompetencemidlerne, og den statslige kompetencefond holder derfor lukket for ansøgninger og åbner igen den 1. marts 2020. Det er derfor en god ide, hvis du ønsker at få midler til kompetenceudvikling, at have styr på ansøgning, så den kan ryge afsted den 1. marts 2020. Læs mere her.

 

Medlemsmøder om OK21

GL skal i det kommende halve års tid beslutte, hvilke krav der skal stilles til overenskomstforhandlingerne i foråret 2021. Hovedbestyrelsen ønsker en god dialog med medlemmerne om arbejdsforhold, og derfor arbejdes der på sammen med de lokale TR-netværk at arrangere medlemsmøder mange steder i landet. Du vil få en invitation, når det er fastlagt, hvilket møde der kommer tættest på dig.

Nogle møder er fastlagt, og du kan derfor sætte kryds i kalenderen, hvis et af nedenstående møder passer med din kalender og geografiske afstand:

Er du ansat på et erhvervsgymnasium i hovedstadsområdet, så sæt kryds i kalenderen mandag den 3. februar 2020.

Alle medlemmer i Viborgområdet kan sætte kryds i kalenderen mandag den 24. februar 2020.

I Københavnsområdet er der medlemsmøde tirsdag den 25. februar 2020.

Tirsdag den 24. marts 2020 er der medlemsmøde på Holstebro Gymnasium for alle medlemmer i Ringkøbingområdet.

Onsdag den 15. april 2020 er der medlemsmøde i Aarhus.


Emner:  
Interessent: