Besparelser på gymnasieområdet

GL nyhedsbrev
 
Nyhedsbrev til medlemmerne om regeringens bebudede besparelser på gymnasieområdet.

Kære GL-medlem,

Som du sikkert har set og hørt i medierne i weekenden, har regeringen bebudet nye besparelser på gymnasieområdet og på de videregående uddannelser.

Gymnasielærere har aldrig undervist så meget som i dag, så udsagn som 'man bare kan undervise lidt mere' giver ikke mening.

De store indsatser, der i dag gøres for både at fastholde og løfte elever fra gymnasiefremmede hjem og for at gøre de dygtigste talenter endnu dygtigere, vil lide kraftigt, hvis der skæres yderligere på gymnasieområdet.

Besparelser vil også være gift i forhold til ønsket om at løfte fagligheden yderligere ved en kommende gymnasiereform.

På mit møde med ministeren i fredags gjorde jeg opmærksom på, at vi er særligt udfordrede på hhx, og at det er nødvendigt at øge hhx-taxameteret. Alle taxametre skal efter GL's opfattelse være omkostningsdækkende, og ved at køre en grønthøster hen over sektoren vil det ikke være tilfældet.

Når undervisnings- og uddannelsesministrene henviser til, at der er sparet andre steder i den offentlige sektor, men ikke på uddannelsesområdet, så er det ikke rigtigt. Der er også skåret i elevtaxameteret på vores område. Når ministeren siger, at der i dag bruges flere penge på ungdomsuddannelser end i 2008, er det en sandhed med modifikationer. Gymnasierne har i dag langt flere elever, men vi har færre penge pr. elev.

GL vil i den kommende tid – alene og i samarbejde med andre – kæmpe mod besparelserne på gymnasieområdet.

Følg med på gl.org, Twitter, Facebook og læs mere her.

Med venlig hilsen

Annette Nordstrøm Hansen
Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening

Emner: Uddannelsespolitik
Interessent: