Tilbud til medlemmer, der mister jobbet

 
 
Få hjælp til at komme videre med dit arbejdsliv

​Et helt centralt tilbud er et karriereafklaringsforløb, hvor berørte medlemmer tilbydes et særligt tilrettelagt forløb med individuelle karrieresamtaler og workshop for at finde vej til et nyt job. Som led i karriereforløbet tilbyder GL coachingsamtaler, når der er behov for en ekstra indsats – udover karriereforløbet.

For at få et nyt job kan der være kompetencer, der skal suppleres eller stadfæstes på papir. Derfor tilbyder GL støtte til kurser på op til 15.000 kr., hvis det kan sandsynliggøres, at kurset kan kvalificere til et job – også uden for gymnasiesektoren.

Da det at miste sit job kan påvirke en dybt, kan der være brug for at tale med en psykolog eller en socialrådgiver​. Det giver et medlemskab af GL også mulighed for.

Emner:  
Interessent: