Forsikringer

Formular; Medlemstilbud
 
Få adgang til et af markedets billigste forsikringsselskaber

​​Som medlem af Gymnasieskolernes Lærerforening kan du købe private forsikringer hos Lærerstandens Brandforsikring.

'Bedst i test' flere gange i træk
Lærerstandens Brandforsikrings forsikringer er flere gange i træk blevet kåret "Bedst i Test" af Forbrugerrådet Tænk Penge.

Lærerstandens Brandforsikring tilbyder forsikringer, som giver dig den økonomiske tryghed, du har brug for, hvis du bliver ramt af en skade eller en ulykke. Det gælder bl.a.:

Et forsikringsfællesskab med mening og værdi for dig
Hos Lærerstandens Brandforsikring bliver du en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab. Det betyder, at man dækker ind for hinanden og deles om alt – også risikoen og regningen. Målet er at sikre dig den bedste dækning. Du kan forvente en god rådgivning og en tillidsfuld skadesbehandling. Og når du har haft indboforsikring i tre år, får du en loyalitetsrabat som tak for, at du er et trofast medlem af forsikringsfællesskabet.

Om Lærerstandens Brandforsikring
Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring, der også består af Bauta Forsikring og Runa Forsikring. Tilsammen er LB Forsikring Danmarks 3​. største forsikringsselskab på privatmarkedet.*

Ring, og få et tilbud på 33 95 76 80, eller læs mere på lb.dk

*Forsikring og Pensions opgørelse af markedsandel baseret på de forsikringer, LB Forsikring tilbyder (4. kvartal 2015). 


Gruppeulykkesforsikring

GL har indgået aftale med Lærerstandens Brandforsikring, der tilbyder medlemmer, deres ægtefæller og børn oprettelse af en gruppeulykkesforsikringsordning.

Forsikringssummen er kr. 350.000 kr. ved invaliditet.

Der er ingen dødsfaldsdækning, dog kr. 10.000 ved død for børn. Den sikrede er dækket hele døgnet i såvel fritid som arbejdstid. Dog skal det bemærkes, at børn efter det fyldte 18. år kun er dækket i studie- og fritiden, men ikke under arbejde og under værnepligt. Der henvises endvidere til Gruppeaftalen for GL-medlemmer.

Forsikringen ophører senest førstkommende 1. september for børn efter det fyldte 21. år.

Præmien udgør kr. 222 pr. tilmeldte pr. år. Ved tilmelding beregnes skadesforsikringsafgift (SFA) i henhold til gældende regler - pt. 1,1% af præmien pr. år.

Ved udmeldelse af GL stopper gruppeulykkesforsikringen.​

For yderligere information eller spørgsmål om gruppeulykkesforsikringen bedes du kontakte GL's sekretariat på gl@gl.org   ​

Tilmeldingsblanket

Forsikringsbetingelser

Emner:  
Interessent: