Karriere uden for gymnasieverdenen?

Medlemstilbud
 
Få rådgivning om jobmulighederne uden for gymnasiet

​​​​​​​​​Selv om man er medlem af Gymnasieskolerne Lærerforening, kan man godt være nysgerrig på jobmuligheder uden for de gymnasiale uddannelser. 

Det kan være, fordi man er deltidsansat, fordi man kunne forestille sig at bytte en fuldtidsstilling i gymnasiet med en deltidsansættelse kombineret med beskæftigelse uden for gymnasiet - eller det kan være et ønske om helt at skifte spor.

Men hvordan får man noget at vide om jobmulighederne uden for gymnasiet?

Magistrenes Arbejdsløshedskasse tilbyder sine medlemmer vejledning om det akademiske arbejdsmarked – også selvom man ikke er​ dagpengemodtager. Vejledningen foregår i København, Århus, Ålborg og Odense.
Du kan læse mere om mulighederne og booke en samtale her på MA's hjemmeside.​

Eksempler på jobs tidligere gymnasielærere varetager i dag
 • AC medarbejder
 • Arkiv og museumsmedarbejder
 • Administrative medarbejder
 • Biblioteksansvarlig på uddannelsesinstitutioner
 • Forfatter og foredragsholder
 • HR i private og offentlige virksomheder
 • Interessevaretagelse i NGO´er/ interesseorganisationer
 • It-strategi, -udvikling, -support o.a.
 • Iværksætter
 • Jobs i forlagsbranchen, fx redaktør, videnskabelige tidsskrifter og udarbejdelse af undervisningsmateriale
 • Jobs indenfor integrationsområdet, fx boligsocialt ungearbejde, kvartersløft o. lign.
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Konsulentbranchen
 • Kulturformidler
 • Kulturpædagog
 • Miljøtilsyn
 • Ph.d.
 • Projektledelse i offentlige og private virksomheder
 • Skoleledelse på gymnasier eller andre uddannelsesinstitutioner
 • Studiekoordinator på videregående uddannelser
 • Uddannelseskonsulent i private og offentlige virksomheder
 • Undervisning, fx højskoler, SOSU, Folkeskolen, Professionshøjskoler, socialrådgiveruddannelsen
 • Vejledning og virksomhedskontakt i beskæftigelsessektoren
 • Vejledningsfunktioner - fx ungevejledning, studievejledning, læsevejledning o. lign.
 • Virksomhedskonsulent
 • Økonomi- og planlægningskonsulent på sygehus


Jobsøgning i nye brancher

Se en kort film om, hvordan du kan blive klogere på, hvilke jobs indenfor andre brancher, der er relevante for dig.
Tine Vesth Nielsen er karrierevejleder og har mange års erfaring med karrierevejledning af gymnasielærere i Magistrenes A-kasse.

Emner:  
Interessent: