Karriere uden for gymnasieverdenen?

Medlemstilbud
 

​​​​​​Selvom man er gymnasielærer, kan man godt være nysgerrig på jobmuligheder uden for de gymnasiale uddannelser. Der findes mange tidligere gymnasielærere, der nu laver noget andet. Og der findes lærere, som kommer fra andre jobs og andre brancher og nu arbejder som gymnasielærere.

Årsager til job- og brancheskift kan være mange. Det kan både være fordi man bliver nødt til at skifte job – eller det kan være, fordi man har lyst til at bringe sine kompetencer i spil på et bredere arbejdsmarked. Både i retning af jobmuligheder indenfor og udenfor undervisningssektoren. ​

Men hvordan får man noget at vide om jobmulighederne uden for gymnasiet?
Har du spørgsmål eller behov for karrieresparring, kan du bruge GL – læs mere her.​


Eksempler på jobs tidligere gymnasielærere varetager i dag
 • AC medarbejder
 • Arkiv og museumsmedarbejder
 • Administrative medarbejder
 • Biblioteksansvarlig på uddannelsesinstitutioner
 • Forfatter og foredragsholder
 • HR i private og offentlige virksomheder
 • Interessevaretagelse i NGO´er/ interesseorganisationer
 • It-strategi, -udvikling, -support o.a.
 • Iværksætter
 • Jobs i forlagsbranchen, fx redaktør, videnskabelige tidsskrifter og udarbejdelse af undervisningsmateriale
 • Jobs indenfor integrationsområdet, fx boligsocialt ungearbejde, kvartersløft o. lign.
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Konsulentbranchen
 • Kulturformidler
 • Kulturpædagog
 • Miljøtilsyn
 • Ph.d.
 • Projektledelse i offentlige og private virksomheder
 • Skoleledelse på gymnasier eller andre uddannelsesinstitutioner
 • Studiekoordinator på videregående uddannelser
 • Uddannelseskonsulent i private og offentlige virksomheder
 • Undervisning, fx højskoler, SOSU, Folkeskolen, Professionshøjskoler, socialrådgiveruddannelsen
 • Vejledning og virksomhedskontakt i beskæftigelsessektoren
 • Vejledningsfunktioner - fx ungevejledning, studievejledning, læsevejledning o. lign.
 • Virksomhedskonsulent
 • Økonomi- og planlægningskonsulent på sygehus


Jobsøgning i nye brancher

Se en kort film ​om, hvordan du kan blive klogere på hvilke jobs indenfor andre brancher, der er relevante for dig.​

Emner:  
Interessent: