Tilbud til medlemmer, der mister jobbet

Medlemstilbud
 
Få hjælp til at komme videre med dit arbejdsliv

​​​Et helt centralt tilbud er et karriereafklaringsforløb, hvor du tilbydes et særligt forløb med individuelle karrieresamtaler og workshop for at finde vej til et nyt job. Som led i karriereforløbet tilbyder GL coachingsamtaler, når der er behov for en ekstra indsats – udover karriereforløbet.
Både karriereafklaringsforløb og coachingsamtaler forestås af MA.

For at få et nyt job kan der være kompetencer, der skal suppleres. Derfor tilbyder GL støtte til kurser på op til 15.000 kr., hvis det kan sandsynliggøres, at kurset kan kvalificere til et job. Kurset aftales med og anbefales af din karriererådgiver.

Da det at miste sit job kan påvirke en meget, kan der være brug for at tale med en psykolog eller en socialrådgiver​​. Det giver et medlemskab af GL også mulighed for.

Du kan se oversigt over forudsæt​ninger for de enkelte tilbud​ her.

Emner:  
Interessent: