Personlig rådgivning

Medlemstilbud
 
Som medlem af GL har du ret til bistand fra din tillidsrepræsentant eller fra sekretariatet, hvis du har brug for faglig rådgivning, hjælp, støtte eller juridisk bistand.​
Det kan være spørgsmål til dine løn- og arbejdsvilkår, arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, barselsregler, støtte, hvis du får en klage eller bliver syg mv. Skulle du blive afskediget eller ønske en fratrædelsesaftale, hjælper vi dig også.
 
I GL er vi specialister i forholdene på de gymnasiale uddannelser, hvilket er en fordel for dig og kollegerne.
 
Sekretariatet hjælper mange medlemmer hvert år – og vi tager hver gang udgangspunkt i de behov og ønsker, medlemmet har. Vi tilbyder også psyko​log- og socialrådgiverhjælp.
 
Se liste over tillidsrepræsentanter.
Kontakt GL’s sekretariatEmner:  
Interessent: