Efteruddannelsespulje

Formular; Medlemstilbud
 
Tilskud til efter- og videreuddannelse til ikke-fastansatte og arbejdsløse GL-medlemmer

​​​​​​​​GL's hovedbestyrelse har besluttet, at arbejdsløse GL-medlemmer og medlemmer, der er vikaransatte eller timelærere, kan få økonomisk støtte til efter- og videreuddannelse fra GL, såfremt de har været medlem de seneste 6 måneder.

Hvilke typer udgifter dækkes?

Der kan ydes tilskud til udgifter forbundet med deltagelse i efter- og videreuddannelse (kursusgebyr, udgifter til undervisningsmaterialer og transportomkostninger), men ikke til tabt arbejdsfortjeneste eller mistede dagpenge.

Hvilke typer efter- og videreuddannelse støttes?

Ikke-fastansatte kan få støtte til efter- og videreuddannelse, der giver deltagerne kvalifikationer, som kan anvendes i jobs i gymnasiesektoren og i visse tilfælde andre steder. Der vil hovedsagelig være tale om efter- og videreuddannelse svarende til den, fastansatte medlemmer har adgang til. I tvivlstilfælde afgør et sekretariatsudvalg, om en efteruddannelse kan støttes.

Hvor store beløb kan der ansøges om?

Støtte kan generelt ydes inden for en ramme på kr. 6.000 kr. pr. medlem pr. skoleår. Såfremt ansøgningen vedrører et større beløb, kan puljen dække op til kr. 6.000 kr.

Støtte fra arbejdsmarkedssystemet og evt. arbejdsgiver

Medlemmer, der er tilmeldt Jobcentret som ledige, skal forud for ansøgningen til GL anmode om finansiering af efteruddannelsen fra arbejdsmarkedssystemet. Ansøgere bekræfter med deres underskrift at have fået afslag på støtte fra Jobcentret/anden aktør.

Hvis du er ansat på en skole, skal du bekræfte, at du har fået afslag på ansøgning om støtte fra din arbejdsgiver.

Du skal også være opmærksom på, at hvis du søger støtte til et kursus som er en del af et sidefag under tompladsordningen, og samtidig er ledig og modtager dagpenge, er det vigtigt, at du spørger din a-kasse, om du må deltage i sådan et kursus.

Ansøgning

Ansøgningen indsendes på særlig ansøgning:

Ansøgningsskema - efteruddannelsespulje.docx

Blanketten med bilag indsendes til

Gymnasieskolernes Lærerforening
Att. Charlotte von Bülow
Vesterbrogade 16
1620 København V.

Du kan alternativt skanne blanket og bilag og maile materialet til cb@gl.org

Eventuelle spørgsmål kan rettes til GL's sekretariat: Charlotte von Bülow cb@gl.org.

Emner: Efteruddannelse
Interessent: