Udmeldelse

 
 

​Du kan blive udmeldt med tre måneders varsel (løbende måned plus tre måneder).

​​​Udmeldelse af GL skal ske skriftligt. Du kan sende en mail til gl@gl.org eller et brev til GL, att. Servicecentret, Vesterbrogade 16, 1620 København V. 

Du skal angive dit medlemsnummer og/eller cpr-nummer. Din udmeldelse bekræftes skriftligt. Du bedes beskrive årsagen til din udmeldelse.


​Du kan blive udmeldt hurtigere end tre måneder​ i følgende situationer:​

Pension: Hvis du går på pension, kan du blive udmeldt pr. den dato, du pensioneres - også selv om det ikke er med tre måneders varsel.​

Ansat uden for sektoren: Bliver du ansat uden for GL's område, og melder dig ind i DM, kan du bede DM kontakte os med information om, at du er indmeldt i DM, og så udmelder vi dig. Vi bekræfter udmeldelsen skriftligt. Du er først udmeldt, når du har modtaget en skriftlig bekræftelse fra os (så vær obs på, at du ikke betaler dobbelt kontingent.)

Er du blevet ansat uden for GL's og DM's område, kan du blive udmeldt ​med udgangen af indeværende måned, såfremt du er tiltrådt nyt job og oplyser os om ansættelsesdato og ansættelsessted.

Bemærk, at det af GL's love fremgår, at såfremt et medlem har meldt sig ud, men fortsat er ansat inden for GL's område og senere ønsker optagelse i foreningen, skal vedkommende ifølge GL's love § 27, stk. 5 betale kontingent for den mellemliggende periode tilbage til udmeldelsesdatoen.​

Emner:  
Interessent: