Udmeldelse

 
 

​​​​​​Du kan blive udmeldt med tre måneders varsel (løbende måned plus tre måneder).

​​​Udmeldelse af GL skal ske skriftligt. Du kan sende en mail til gl@gl.org eller et brev til GL, att. Servicecentret, Vesterbrogade 16, 1620 København V.​

Du skal angive dit medlemsnummer og/eller cpr-nummer. Din udmeldelse bekræftes skriftligt. Du bedes beskrive årsagen til din udmeldelse.

Hurtigere udmeldelse​

Du kan blive udmeldt hurtigere end tre måneder​ i følgende situationer:​

PensionHvis du går på pension, kan du blive udmeldt pr. den dato, du pensioneres - også selv om det ikke er med tre måneders varsel.​ Bemærk dog, at GL også har tilbud til pensionistmedlemmer​.

Ledig: Hvis du bliver ledig, kan du blive udmeldt fra den dato, du bliver ledig. Tjek dog inden udmeldelse GL's tilbud​ til medlemmer, der bliver afskediget.

Ansat uden for sektorenBliver du ansat uden for GL's område, og melder dig ind i DM, er det letteste for dig at bede DM kontakte os med information om, at du er indmeldt i DM, og så udmelder vi dig. Vi bekræfter udmeldelsen skriftligt. Du er først udmeldt, når du har modtaget en skriftlig bekræftelse fra os (så vær obs på, at du ikke betaler dobbelt kontingent.) Du er også velkommen til selv at fremsende dokumentation for dit skift til DM. 

Er du blevet ansat uden for GL's og DM's område (normalt i en ikke-akademisk stilling), kan du blive udmeldt ​med udgangen af indeværende måned, såfremt du er tiltrådt nyt job og oplyser os om ansættelsesdato og ansættelsessted og titel​.​

Emner:  
Interessent: