Udmeldelse

 
 

​​​Udmeldelse af GL skal, med tre måneders varsel, ske skriftligt, pr. mail til gl@gl.org eller pr. brev til:

GL
Vesterbrogade 16
1620 København V
Att.: Servicecentret

 

Husk at angive dit medlemsnummer og/eller cpr-nummer. Din udmeldelse bekræftes skriftligt. Beskriv årsagen til din udmeldelse.

Hvis du går på pension, eller bliver ansat uden for GL's område, kan du blive udmeldt pr. den dato, du pensioneres eller bliver ansat uden for sektoren - også selv om det ikke er med tre måneders varsel.​

Bemærk, at det af GL's love fremgår, at såfremt et medlem har meldt sig ud, men fortsat er ansat inden for GL's område og senere ønsker optagelse i foreningen, skal vedkommende ifølge GL's love § 27, stk. 5 betale kontingent for den mellemliggende periode tilbage til udmeldelsesdatoen.​

Emner:  
Interessent: