Tilbud til ledige/ikke-fastansatte

Medlemstilbud
 
GL har en række tilbud til vikarer og ledige medlemmer. Hvis du har ideer til andre aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte GL's sekretariat eller stående udvalg for ikke-fastansatte.

​GL har en række tilbud til vikarer, timelærere og ledige medlemmer. Hvis du har ideer til andre aktiviteter, er du meget velkommen til at kontakte GL's sekretariat eller stående udvalg for ikke-fastansatte.

Rådgivning
Du er som medlem af GL altid velkommen til at kontakte GL's sekretariat, hvis du har spørgsmål om dine ansættelsesforhold, beskæftigelsesmuligheder inden for de gymnasiale uddannelser mv.

Find vej til dit næste job - få karriererådgivning
Du får mulighed for at få karriererådgivningssamtaler, workshop og for konkret feedback på ansøgninger og cv. Desuden er der mulighed for at få coachingsamtaler som et led i karriereforløbet ved særlige behov.

GL anser dette tilbud som det centrale medlemstilbud for gymnasielærere, som er blevet opsagt fra en fast stilling eller som ikke har fået forlænget en vikaransættelse. Vi anbefaler dig derfor at tilmelde dig dette karriererådgivningstilbud. Undervejs i forløbet vil du sammen med din karriererådgiver afdække, hvilke andre af GL's tilbud, du med fordel kan benytte. se Find vej til dit næste job, karriererådgivning 

Kurser i GL-E og støtte til gymnasierelevant efteruddannelse
GL tilbyder en række kurser om pædagogiske emner. Du kan som ledig  eller vikar tilmelde dig kurserne, efter at du har søgt og fået bevilget støtte fra GL's efteruddannelsespulje for ikke-fastansatte til dækning af kursusafgiften og transport. Se nærmere om kurserne under GL-E.

I GL's efteruddannelsespulje kan du få op til 6.000 kr. i støtte til gymnasierelevant efteruddannelse både inden for og uden for GL-E. 
Du kan finde ansøgningsblanket og betingelserne for støtte her.

Støtte til efter- og videreuddannelse
Støtte til efteruddannelse primært uden for gymnasiesektoren

Du kan få op til 15.000 kr. i tilskud til efteruddannelse, efter anbefaling fra din karrierevejleder.

Der ydes støtte til efter- og videreuddannelse, der giver dig kvalifikationer og kompetencer til dit næste job.

Udgangspunktet er, at du har påbegyndt et GL-karriereforløb - se Find vej til dit næste job, karriererådgivning - og dér fundet frem til hvilken efter- og videreuddannelse, der vil kunne forbedre beskæftigelsesmulighederne. For ikke fastansatte, der ikke er blevet forlænget gælder, at de fra tre måneder før deres kontrakt udløber og ikke tidligere, kan benytte tilbuddet. Læs mere her.

Ved at miste dagpengeretten?
Du kan få råd og vejledning hos en erfaren socialrådgiver, hvis du er i fare for at miste dagpengeretten og gerne vil høre nærmere om muligheder, rettigheder og pligter i forbindelse med kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob o.l.

Henvendelse til Camilla Beyer-Nielsen, cbn@gl.org, telefon: 33 29 09 84.​​​

Emner:  
Interessent: Arbejdsløse