Kontingent og skat

Info
 
Faglige organisationer indberetter fradragsberettiget kontingent til SKAT.

Dit kontingent til GL er fradragsberettiget, og GL indberetter dit kontingent til SKAT. I 2018 udgjorde et kontingent for en fuldtidsansat 4.250 kr.

Du kan på Mit GL under 'Kontingent'​ se, hvad GL har indberettet for dig. Kontingentet er fuldt fradragsberettiget.

skat.PNG 

Du skal ikke selv foretage dig noget, da beløbet automatisk vil blive overført til din selvangivelse.

Hvis du ikke har indbetalt det fulde, opkrævede beløb for skatteåret, vil GL meddele dette til SKAT, idet der kun er fradrag for det faktisk indbetalte.

Du kan se dine kontingentoplysninger på Mit GL, når du er logget ind.


Særligt for pensionister: Der er ikke indberettet kontingent for medlemmer,
der er registreret som pensionistmedlemmer, da kontingentet ikke er fradragsberettiget, jf. SKAT.

Emner: Kontingent
Interessent: Gymnasielærer