Kontingent og skat

 
 
Faglige organisationer indberetter fradragsberettiget kontingent til SKAT.

Dit kontingent til GL er fradragsberettiget, og GL indberetter dit kontingent til SKAT. I 2017 udgjorde et kontingent for en fuldtidsansat 4.190 kr.

GL indberetter kontingentet til SKAT den 20. januar 2018, og du kan fra den 21. januar 2018 på Mit GL under Kontingent se, hvad GL indberetter for dig. Kontingentet er fuldt fradragsberettiget, idet loftet på fradraget er på 6.000 kr.

skat.PNG 

Du skal ikke selv foretage dig noget, da beløbet automatisk vil blive overført til din selvangivelse.​

Hvis du ikke har indbetalt det fulde, opkrævede beløb for skatteåret, vil GL meddele dette til SKAT, idet der kun er fradrag for det faktisk indbetalte.

Hvis indbetalingen foretages efter den 1. februar 2018, skal du selv oplyse forskellen til SKAT på det indberettede og det indbetalte beløb.

Du kan se dine kontingentoplysninger på Mit GL, når du er logget ind.


Særligt for pensionister: Der er ikke indberettet kontingent for medlemmer,
der er registreret som pensionistmedlemmer, da kontingentet ikke er fradragsberettiget, jf. SKAT.

Emner: Kontingent
Interessent: Gymnasielærer