Hvad koster medlemskab af GL?

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Medlemskontingentet er fastsat i GL's love​. Kontingentets størrelse er afhængigt af din ansættelsesform og beskæftigelsens omfang.

Nyuddannede får halveret de to første kontingentopkrævninger ift. hvad der ellers skal betales i kontingent, jf. ansættelsesgrad. Man defineres som nyuddannet i op til et år efter datoen på eksamensbeviset fra universitetet.

Kontingent opkræves forud 5 gange årligt - 1. september (for september og oktober), 1. november (for november og december), 1. januar (for januar og februar), 1. marts (for marts og april) og 1. maj (for maj og juni). Juli og august er kontingentfri. Hvis du er ansat på fuldtid, vil din opkrævning være på 976​ kr. 5 gange om året. Det årlige kontingent er 4.930 kr. for en fuldtidsansat.​

GL indberetter dit fagforeningskontingent til skat, da det er fradragsberettiget.

For at du kan benytte GL's​ tilbud forudsætter det, at du har betalt korrekt kontingent.​

Kontingentet for skoleåret 2023-2024​

 

5/5 kontingent

(Fra 34 timer/uge)

4/5 kontingent

(Op til 33,9​

timer/uge)

3/5 kontingent

(Op til 24,9 timer/uge)

2/5 kontingent

(Op til 18,4

time/uge)

Adjunkt, lektor, vikar, pædagogisk leder

4.880

3.910

2.930

1.950

Bidrag til reservefonden

+ 50

+ 40

+ 30

+ 20

Sum

4.930

3.950

2.960

1.970

Dimittender, halvt kontingent de første 4 måneder

2.440

1.960

1.470

980

Bidrag til reservefonden

+ 50

+ 40

+ 30

​+ 20

Sum

2.490

2.000

1.500

1000


Studerende
(aflønnet med 80% af løn​trin 1)


2.440

 

1.960

 

1.470

 

980

 

Arbejdsløs eller orlov med dagpenge/støtte

(barsel, forældre- og plejeorlov mv.*)

 

 1.960

 

 

 

 

Arbejdsløse dimittender, første 4 måneder

 

980

 

 

 

 

Pensionist/Efterløn

 

​980

 

 


​Det førstnævnte tal er kontingent til GL. Det andet tal (50 kr. for fuld​tidsansatte) er bidrag til reservefonden. Begge beløb skal betales.

Studerende, arbejdsløse og pensionister betaler ikke bidrag til reservefonden.

Medlemmer i den nye fleksjobordning betaler kontingent ift. beskæftigelsesgraden på skolen. Medlemmer på gammel fleksjobordning betaler normalt​ kontingent.

​*) Er du på orlov uden løn eller dagpenge, skal du ikke betale kontingent.​​​​​

Emner: Kontingent
Interessent: