Hvad koster medlemskab af GL?

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Medlemskontingentet er fastsat i GL's love​. Kontingentets størrelse er afhængigt af din ansættelsesform og beskæftigelsens omfang.

Nyuddannede får halveret de to første kontingentopkrævninger ift. hvad der ellers skal betales i kontingent, jf. ansættelsesgrad. Man defineres som nyuddannet i op til et år efter datoen på eksamensbeviset fra universitetet.

Kontingent opkræves forud 5 gange årligt - 1. september (for september og oktober), 1. november (for november og december), 1. januar (for januar og februar), 1. marts (for marts og april) og 1. maj (for maj og juni). Juli og august er kontingentfri. Hvis du er ansat på fuldtid, vil din opkrævning være på 908​ kr. 5 gange om året. Det årlige kontingent er 4.540 kr. for en fuldtidsansat.​

GL indberetter dit fagforeningskontingent til skat, da det er fradragsberettiget.

For at du kan benytte GL's​ tilbud forudsætter det, at du har betalt korrekt kontingent.​

Kontingentet for skoleåret 2022-2023​

 

5/5 kontingent

(Over 34 timer/uge)

4/5 kontingent

(Op til 34

timer/uge)

3/5 kontingent

(Op til 25 timer/uge)

2/5 kontingent

(Op til 18,5

time/uge)

Adjunkt, lektor, vikar, pædagogisk leder

4.490

3.590

2.690

1.800

Bidrag til reservefonden

+ 50

+ 40

+ 30

+ 20

Sum

4.540

3.630

2.720

1.820

Dimittender, halvt kontingent de første 4 måneder

2.240

1.800

1.350

890

Bidrag til reservefonden

+ 50

+ 40

+ 30

​+ 20

Sum

2.290

1.840

1.380

910


Studerende
(aflønnet med 80% af løn​trin 1)


2.240

 

1.800

 

1.350

 

890

 

Arbejdsløs eller orlov med dagpenge/støtte

(barsel, forældre- og plejeorlov mv.*)

 

 1.800

 

 

 

 

Arbejdsløse dimittender, første 4 måneder

 

890

 

 

 

 

Pensionist/Efterløn

 

​890

 

 


​Det førstnævnte tal er kontingent til GL. Det andet tal (50 kr. for fuld​tidsansatte) er bidrag til reservefonden. Begge beløb skal betales.

Studerende, arbejdsløse og pensionister betaler ikke bidrag til reservefonden.

Medlemmer i den nye fleksjobordning betaler kontingent ift. beskæftigelsesgraden på skolen. Medlemmer på gammel fleksjobordning betaler normalt​ kontingent.

​*) Er du på orlov uden løn eller dagpenge, skal du ikke betale kontingent.​​​​​

Emner: Kontingent
Interessent: