Hvad koster medlemskab af GL?

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​Medlemskontingentet er fastsat i GL's love. Kontingentets størrelse er afhængigt af din ansættelsesform og beskæftigelsens omfang.

Nyuddannede får halveret de to første kontingentopkrævninger ift. hvad der ellers skal betales i kontingent, jf. ansættelsesgrad. Man defineres som nyuddannet i op til et år efter datoen på eksamensbeviset fra universitetet.

Kontingent opkræves forud 5 gange årligt - 1. september (for september og oktober), 1. november (for november og december), 1. januar (for januar og februar), 1. marts (for marts og april) og 1. maj (for maj og juni). Juli og august er kontingentfri.

Eksempel: Hvis du er ansat på fuldtid, vil din opkrævning være på 850 kr. 5 gange om året. Det årlige kontingent er 4.250 kr. for en fuldtidsansat.

​Kontingentet for skoleåret 2018-2019​ 

Normalt kontingent

4/5 kontingent

3/5 kontingent

2/5 kontingent

Ugentlige timetalOver 34 timer/uge

Op til 34 timer/uge

Op til 25 timer/uge

Op til 18,5 time/uge

Adjunkt, lektor, vikar, pædagogisk leder

4.200
+ 50
4.250

3.360
+ 40
3.400

2.520
+ 30
2.550

1.680
+ 20
1.700

Dimittender,
første 4 måneder

 2.100
+ 50
2.150

1.680
+ 40
1.720

1.260
+ 30
1.290

840
+ 20
840

Studerende (hvis du er aflønnet med 80% af trin 1)

2.100

1.680

1.260

840

Arbejdsløs eller orlov med dagpenge/støtte (barsel, forældre- og plejeorlov mv.) *)

1.680

Arbejdsløse dimittender, første 4 måneder

840

Pensionist/Efterløn medlem

840

​​Det førstnævnte tal er kontingent til GL. Det andet tal (50 kr. for fuldstidsansatte) er bidrag til reservefonden. Begge beløb skal betales.

Studerende, arbejdsløse og pensionister betaler ikke bidrag til reservefonden.

*) Er du på orlov uden løn eller dagpenge, skal du ikke betale kontingent.​​

Emner: Kontingent
Interessent: