Hvad koster medlemskab af GL?

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Medlemskontingentet er fastsat i GL's love. Kontingentets størrelse er afhængigt af din ansættelsesform og beskæftigelsens omfang.

Nyuddannede får halveret de to første kontingentopkrævninger ift. hvad der ellers skal betales i kontingent, jf. ansættelsesgrad. Man defineres som nyuddannet i op til et år efter datoen på eksamensbeviset fra universitetet.

Kontingent opkræves forud 5 gange årligt - 1. september (for september og oktober), 1. november (for november og december), 1. januar (for januar og februar), 1. marts (for marts og april) og 1. maj (for maj og juni). Juli og august er kontingentfri. Hvis du er ansat på fuldtid, vil din opkrævning være på 864​ kr. 5 gange om året. Det årlige kontingent er 4.320 kr. for en fuldtidsansat.​

GL indberetter dit fagforeningskontingent til skat, da det er fradragsberettiget.

For at du kan benytte GL's​ tilbud forudsætter det, at du har betalt korrekt kontingent.​

Kontingentet for skoleåret 2021-202​​2

 

5/5 kontingent

(Over 34 timer/uge)

4/5 kontingent

(Op til 34

timer/uge)

3/5 kontingent

(Op til 25 timer/uge)

2/5 kontingent

(Op til 18,5

time/uge)

Adjunkt, lektor, vikar, pædagogisk leder

4.320

3.460

2.590

1.730

Bidrag til reservefonden

+ 50

+ 40

+ 30

+ 20

Sum

4.370

3.500

2.620

1.750

Dimittender, halvt kontingent de første 4 måneder

2160

1.730

1.300

860

Bidrag til reservefonden

 

+ 50

 

+ 40

 

+ 30

 

+ 20

Sum

2.210

1.770

1.330

880

 

 

Studerende

(aflønnet med 80% af trin 1)

 

 

2.160

 

 

1.730

 

 

1.300

 

 

860

 

Arbejdsløs eller orlov med dagpenge/støtte

(barsel, forældre- og plejeorlov mv.*)

 

 

1.730

 

 

 

 

Arbejdsløse dimittender, første 4 måneder

 

 

860

 

 

 

 

 

Pensionist/Efterløn

 

 

860

 

 


​Det førstnævnte tal er kontingent til GL. Det andet tal (50 kr. for fuld​tidsansatte) er bidrag til reservefonden. Begge beløb skal betales.

Studerende, arbejdsløse og pensionister betaler ikke bidrag til reservefonden.

Medlemmer i den nye fleksjobordning betaler kontingent ift. beskæftigelsesgraden på skolen. Medlemmer på gammel fleksjobordning betaler normalt​ kontingent.

​*) Er du på orlov uden løn eller dagpenge, skal du ikke betale kontingent.​​​​​

Emner: Kontingent
Interessent: