Hvad koster medlemskab af GL?

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Medlemskontingentet er fastsat i GL's love. Kontingentets størrelse er afhængigt af din ansættelsesform og beskæftigelsens omfang.

Nyuddannede får halveret de to første kontingentopkrævninger ift. hvad der ellers skal betales i kontingent, jf. ansættelsesgrad. Man defineres som nyuddannet i op til et år efter datoen på eksamensbeviset fra universitetet.

Kontingent opkræves forud 5 gange årligt - 1. september (for september og oktober), 1. november (for november og december), 1. januar (for januar og februar), 1. marts (for marts og april) og 1. maj (for maj og juni). Juli og august er kontingentfri.

For at du kan benytte GL's tilbud forudsætter det, at du har betalt korrekt kontingent.​

Eksempel: Hvis du er ansat på fuldtid, vil din opkrævning være på 864​ kr. 5 gange om året. Det årlige kontingent er 4.320 kr. for en fuldtidsansat.

​Kontingentet for skoleåret 2019-2020


 

5/5 kontingent
(Over 34 timer/uge)

4/5 kontingent

(Op til 34 timer/uge)

3/5 kontingent
(Op til 25 timer/uge)

2/5 kontingent
(Op til 18,5 time/uge)

Adjunkt, lektor, vikar, pædagogisk leder

 

Bidrag til reservefonden


Sum

4.270

 

 

+ 50

 

4.320

3.420

 

 

+ 40

 

3.460

2.560

 

 

+ 30

 

2.590

1.710

 

 

+ 20

 

1.730

Dimittender, halvt kontingent de første 4 måneder

 

Bidrag til reservefonden

Sum

2140

 

 

 

+ 50

 

2.190

1.710

 

 

 

+ 40

 

1.750

1.280

 

 

 

+ 30

 

1.310

850

 

 

 

+ 20

 

870

Studerende
​(aflønnet med 80% af trin 1)

2.140

1.710

1.280

850

Arbejdsløs eller orlov med dagpenge/støtte
(barsel, forældre- og plejeorlov mv.*)

1.710

Arbejdsløse dimittender, første 4 måneder

850

Pensionist/Efterløn

850


​​Det førstnævnte tal er kontingent til GL. Det andet tal (50 kr. for fuldstidsansatte) er bidrag til reservefonden. Begge beløb skal betales.

Studerende, arbejdsløse og pensionister betaler ikke bidrag til reservefonden.

*) Er du på orlov uden løn eller dagpenge, skal du ikke betale kontingent.​​​

Emner: Kontingent
Interessent: