Medlem af GL

 
 
​​GL er din professionelle sparring i forhold til gymnasielærerjobbet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation for gymnasiale lærere og ledere, der arbejder på gymnasieuddannelserne i Danmark. Som medlem af GL er du​​ med i et stærkt fællesskab.

Meld dig ind h​er ›​

5 gode grunde til at være medlem

  • GL er din professionelle sparring i forhold til gymnasielærerjobbet
  • GL arbejder for, at du har gode løn- og ansættelsesvilkår
  • GL arbejder for, at gymnasieuddannelserne har et godt undervisnings- og arbejdsmiljø
  • Du kan få personlig rådgivning og juridisk bistand, når du har brug for det
  • Du får medlemsbladet "Gymnasieskolen" og andre medlemsfordele

På alle skoler og kurser har GL en lokal repræsentant, tillidsrepræsentanten, som støtter op om den enkelte lærer efter behov. Det er tillidsrepræsentanten, der forhandler en del af din løn og sikrer, at overenskomsten og andre aftaler bliver overholdt. Det er faktisk en væsentlig del af lønnen, der forhandles mellem skoleledelsen og tillidsrepræsentanten, selv om hovedparten forhandles centralt mellem Finansministeriet og GL.

GL har godt 14.000 medlemmer, hvilket betyder, at stort set alle lærere inden for GL's område er medlemmer af GL. En høj organisationsprocent giver gymnasielærernes synspunkter en stærkere stemme over for arbejdsgivere og politikere. GL er en demokratisk organisation, hvor du har mulighed for at få indflydelse på GL's politik og dermed påvirke vilkårene for dit arbejde.

Hvad gør GL for dig?

Som medlem kan du altid få personlig rådgivning og assistance. Du kan fx få rådgivning om job og karriere eller i forbindelse med graviditet og barsel.
GL er dit sikkerhedsnet, hvis der skulle opstå problemer i relation til dit job. GL hjælper mange medlemmer hvert år – unge som ældre, mænd som kvinder.

Du kan få behov for juridisk bistand, eller at GL medvirker til at finde konkrete handlemuligheder. Vi tager hver gang udgangspunkt i de ønsker og behov, du har.

 

​Relevante emner for dig, som er medlem af GL - eller overvejer at blive det:

 

 

Arbejdetmuseethttps://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/Arbejdermuseet.aspxArbejdetmuseetSom medlem af Gymnasieskolernes Lærerforening kan du (med ledsager) komme gratis på Arbejdermuseet.
Arbejdsløshedskassehttps://www.gl.org/medlem/Sider/Arbejdsloeshedskasse.aspxArbejdsløshedskasseArbejdsløshedskasse: MA A-kasse
Bankhttps://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/Kreditkort_bank.aspxBankHøjere rente på lønkonto og GL MasterCard med fordele
DR Koncerthusethttps://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/dr-koncerthus.aspxDR Koncerthuset​​​​​​Som medlem af GL kan du løbende få rabat på bill​etter til nogle af arrangementerne i ​DR Koncerthus.
Efteruddannelsespuljehttps://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/Efteruddannelsespulje.aspxEfteruddannelsespuljeTilskud til efter- og videreuddannelse til ikke-fastansatte og arbejdsløse GL-medlemmer
Forsikringerhttps://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/Forsikringer.aspxForsikringer​​Som medlem af Gymnasieskolernes Lærerforening kan du købe private forsikringer hos Lærerstandens Brandforsikring.
Forsorgsmuseethttps://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/Forsorgsmuseet.aspxForsorgsmuseetPå Nordens bedst bevarede Fattiggård er dørene åbne til dele af vores samfunds historie, som ellers har været skjult bag mure, pigtråd og tabuer. Her fortælles de fattiges, de fysisk eller psykisk syges, de hjemløses, de ensommes, de udstødtes og de forældreløses historier. Fattiggårdens rammer emmer af historisk stemning, og ofte virker det som om, Fattiggårdens skæbner kun lige har forladt rummene.
Frit lejde for ikke-medlemmerhttps://www.gl.org/medlem/Sider/Frit-lejde.aspxFrit lejde for ikke-medlemmerHar du spørgsmål, kan du onsdag den 31. januar og torsdag den 1. februar kontakte GL på tlf. 29 28 17 00 i tidsrummet kl. 16-23. Torsdag kan du få fat i GL på tlf 33 29 09 00 kl. 9-16.
Frit valghttps://www.gl.org/medlem/Sider/Fritvalg.aspxFrit valgHvis du er ansat eller ansættes på de gymnasiale uddannelser, og hvis du har en akademisk kandidat- eller bachelorgrad, kan du blive medlem af GL.
GL-E tilbudhttps://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/GL-E-tilbud.aspxGL-E tilbudDeltag i et af GL-E's medlemstilbudskurser til særpris
Hvad koster medlemskab af GL?https://www.gl.org/medlem/Sider/Kontingent.aspxHvad koster medlemskab af GL?Medlemskontingentet er fastsat i GL's love. Kontingentets størrelse er afhængigt af din ansættelsesform og beskæftigelsens omfang.
Hvem kan blive medlem af GL?https://www.gl.org/medlem/Sider/HvemkanblivemedlemafGL.aspxHvem kan blive medlem af GL?Du kan blive medlem af GL, hvis du er eller ønsker at være lærer (og ikke er i beskæftigelse) ved et alment gymnasium (stx), et hf-kursus, et studenterkursus, en hf-afdeling på et VUC (Voksen Uddannelses Center) eller ved en erhvervsgymnasial uddannelse (hhx/htx og eux).
Hvorfor medlem?https://www.gl.org/medlem/Sider/Hvorformedlem.aspxHvorfor medlem?Gymnasieskolernes Lærerforening varetager som fagforening gymnasiale læreres interesser. Vi forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår.
Ind- og udmeldelsehttps://www.gl.org/medlem/Sider/Indogudmeldelse.aspxInd- og udmeldelseHer melder du dig ind i Gymnasieskolernes Lærerforening.
Karriere uden for gymnasieverdenen?https://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/Andetarbejdsmarked.aspxKarriere uden for gymnasieverdenen?Få rådgivning om jobmulighederne uden for gymnasiet
Kollektiv støtteordninghttps://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/Kollektivstoetteordning.aspxKollektiv støtteordningFå 5.000 kr/md ved uforskyldt arbejdsløshed
Kontingent og skathttps://www.gl.org/medlem/Sider/Kontingentindberetningskat.aspxKontingent og skatFaglige organisationer indberetter fradragsberettiget kontingent til SKAT.
Lån til tjenestemændhttps://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/Tjenestemaendenes-Laaneforening.aspxLån til tjenestemændSom medlem af GL kan du optage lån i Tjenestemændenes Låneforening.
Lønsikringhttps://www.gl.org/medlem/medlemstilbud/Sider/Loensikring.aspxLønsikringTegn lønsikring for at mindske afstanden mellem dagpengene og din nuværende løn.
Mine forahttps://www.gl.org/medlem/forum/guide/Sider/Mine-fora.aspxMine foraPå denne side kan du se de fora, som du har adgang til.

Emner:  
Interessent:  
​​