Frit lejde for ikke-medlemmer

 
 
Har du spørgsmål, kan du onsdag den 31. januar og torsdag den 1. februar kontakte GL på tlf. 29 28 17 00 i tidsrummet kl. 16-23. Torsdag kan du få fat i GL på tlf 33 29 09 00 kl. 9-16.

​GL har 'frit lejde' i forhold til indmeldelser til og med 1. februar 2018.

Medlemmer, der er indmeldt senest den 1. februar 2018 vil blive behandlet på lige fod med andre medlemmer ved en eventuel konflikt.

Har du spørgsmål, kan du onsdag den 31. januar og torsdag den 1. februar kontakte GL på tlf. 29 28 17 00 i tidsrummet kl. 16-23. Torsdag kan du få fat i GL på tlf 33 29 09 00 kl. 9-16. Du kan melde dig ind her

Lærere, som er blevet ansat 1. januar 2018 eller senere, vil også efter 1. februar 2018 kunne melde sig ind og få støtte under en evt. konflikt. (Vi skal se ansættelseskontrakt).

DSC_0457.JPG 

Lærere, som kunne have meldt sig ind inden frit lejde-periodens udløb, er naturligvis velkomne til at melde sig ind, være en del af fællesskabet og blive en del af en evt. konflikt. Vedkommende vil dog ikke være berettiget til støtte fra GL under en eventuel konflikt. Lærere, som gerne vil melde sig ind, og som har meget gode grunde til at have overskredet fristen for 'frit lejde', kan kontakte os med en ansøgning, som i givet fald vil blive forelagt forretningsudvalget til endelig afgørelse.

Medlemmer med restance til GL har ikke ret til støtte (med mindre der er indgået en aftale senest 1. februar 2018).

 

Meld dig ind her
Emner: OK18
Interessent: