Uarbejdsdygtig

 
 

​​​​​​​​​​​​​Du er at betragte som uarbejdsdygtig​ (Sygedagpengelo​vens § 7),​ når du ud fra en samlet vurdering er afskåret fra at varetage dine hidtidige arbejdsfunktioner.

I de første 3 måneder skal kommunen – som udgangspunkt – vurdere din uarbejdsdygtighed i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. Det betyder, at der er tale om uarbejdsdygtighed, hvis du er ude af stand til at udføre noget af det arbejde, som ligger inden for dit hidtidige arbejdsområde.

Hvis arbejdsgiveren har mulighed for at sætte dig til andet arbejde inden for dit fagområde, som ikke hindres af sygdommen, kan du ikke længere anses for uarbejdsdygtig, uanset om du fortsat er fraværende.

Efter 3 måneders sygefravær skal kommunen vurdere din uarbejdsdygtighed i bredere forstand. Det vil sige i forhold til hele din uddannelse og beskæftigelsesområde. Det betyder, at du kun betragtes som uarbejdsdygtig, når sygdommen afskærer dig fra at påtage dig arbejde, som anses for passende. ​Uarbejdsdygtighed vurderes efter 3 måneder uafhængigt af, om du fortsat får løn fra arbejdsgiveren eller er opsagt.

Emner: Sygdom
Interessent:  

Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail cbn@gl.org​​.