Uarbejdsdygtig

 
 

Du er at betragte som uarbejdsdygtig, i sygedagpengelovens forstand,  når du på grund af egen sygdom, og ud fra en samlet vurdering, er afskåret fra at varetage dine hidtidige arbejdsfunktioner.

Afgørelsen af, om du er uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne.

I de første 3 måneder skal kommunen – som udgangspunkt – vurdere din uarbejdsdygtighed i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen. Det betyder, at der er tale om uarbejdsdygtighed, hvis du er ude af stand til at udføre noget af det arbejde, som ligger inden for dit hidtidige arbejdsområde.

Hvis arbejdsgiveren har mulighed for at sætte dig til andet arbejde inden for dit fagområde, som ikke hindres af sygdommen, kan du ikke længere anses for uarbejdsdygtig, uanset om du fortsat er fraværende.

Efter 3 måneders sygefravær skal kommunen vurdere din uarbejdsdygtighed i bredere forstand. Det vil sige i forhold til hele din uddannelse og beskæftigelsesområde. Det betyder, at du kun betragtes som uarbejdsdygtig, når sygdommen afskærer dig fra at påtage dig arbejde, som anses for passende.  Uarbejdsdygtighed vurderes efter 3 måneder uafhængigt af, om du fortsat får løn fra arbejdsgiveren eller er opsagt.

Vurderingen af uarbejdsdygtigheden for ledige sker i forhold til det arbejdsområde, som den pågældende står til rådighed for.​

Emner: Sygdom
Interessent:  

Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail socialraadgiver@gl.org​.
​Telefontider tirsdag og torsdag kl. ​09-12.​​​​