Seniorpension

Info
 

​​​​​​Pr. 1. januar 2020 er der trådt en ny pensionsmulighed i kraft. Der er tale om seniorpension.

Den tidligere seniorførtidspension er pr. 31/12 2019 ophævet. Har du søgt om seniorførtidspension inden den 31/12 2019, vil din ansøgning skulle behandles efter de dagældende regler, og ikke efter de regler der beskrives i det følgende. Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte GL´s socialrådgiver​ på socialraadgiver@gl.org​.

Retten til den nye seniorpension er betinget af, at følgende krav er opfyldt:

  • Du skal have 6 år eller mindre, til du når folkepensionsalderen.
  • Du skal have mindst 20 års tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat til højst 15 timer om ugen, i seneste job.
  • Arbejdsevnen skal vurderes efter det job, som du senest har været i stand til at varetage i mindst ca. 12 måneder.
  • Vurderingen af arbejdsevnen skal ske ud fra en individuel konkret helhedsvurdering. Der skal tages udgangspunkt i helbredsmæssige oplysninger om dine ressourcer og udfordringer i forhold til dit seneste job.
  • Ansøgning om seniorpension er ikke betinget af en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du skal søge din bopælskommune om seniorpension.

På sigt vil ansøgningen skulle varetages af en central myndighed i statslig regi.

Får du afslag på seniorpension af din kommune, vil du få mulighed for at få genoptaget din sag, når kompetencen til at træffe afgørelse om seniorpension overgår til den centrale myndighed.

Det er på nuværende tidspunkt endnu uklart, hvornår opgaven overgår til den statslige myndighed.

Økonomi

Det beløb, du vil kunne få i seniorpension, svarer til satserne for førtidspension. I 2020 er satserne:

Enlige: 19.092 kroner.

Gifte og samlevende: 16.229 kroner.

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.

(Da hele lovbearbejdningen endnu ikke er færdig, er det på nuværende tidspunkt kun muligt at henvise et udkast til den kommende bekendtgørelse​ på området.)Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant