Seniorpension

Info
 

​Retten til seniorpension er betinget af, at følgende krav er opfyldt:

  • Du skal have 6 år eller mindre, til du når folkepensionsalderen.
  • Du skal have mindst 20 års tilknytning til arbejdsmarkedet.
  • Din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat til højst 15 timer om ugen, vurderet ud fra dit seneste job.
  • Vurderingen af arbejdsevnen skal ske ud fra en individuel konkret helhedsvurdering. Der skal tages udgangspunkt i helbredsmæssige oplysninger om dine ressourcer og udfordringer i forhold til dit seneste job.
  • Arbejdsevnen vurderes bl.a. på baggrund af helbredsoplysninger fra din egen læge.
  • Ansøgning om seniorpension er ikke betinget af en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er Seniorpensionsenheden i ATP, der afgør ansøgninger om seniorpension, men det er stadig din bopælskommune, der oplyser sagen og sender den videre til ATP.

Du kan søge seniorpension via Borger.dk.

Økonomi

I 2022 er satserne:

  • Enlige: 19.360 kroner.
  • Gifte og samlevende: 16.457 kroner.

Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt.​

Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant

Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail socialraadgiver@gl.org​.
​Telefontider tirsdag og torsdag kl. ​09-12.​​​​