Revurderingstidspunkt

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​Udbetalingen af sygedagpenge stopper ved udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge, her
under nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder.

Inden udløb af de 22 uger skal kommunen have foretaget en revurdering af sygedagpengemodtagerens situation.

I følge sygedagpengeloven forudsættes det, at kommunen træffer afgørelse om forlængelsesmulighederne inden revurderingstidspunktet. Hvis kommunen ikke har et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag til at kunne træffe afgørelse i sagen på revurderingstidspunktet, men at kommunen afventer oplysningerne, som er af betydning for afgørelsens resultat, kan sygedagpengeudbetalingen ikke stoppes.

Det er således uden selvstændig betydning, om det er fordi der afventes lægelige oplysninger, eller om det er af administrative grunde, det ikke har været muligt at træffe afgørelse. Sygedagpengeudbetalingen skal fortsætte, indtil der er truffet en gyldig afgørelse om standsning af udbetalingen.​Emner: Sygdom
Interessent:  
Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail socialraadgiver@gl.org​.
​Telefontider tirsdag og torsdag kl. ​09-12.​​​​