Revalidering

 
 

​​​​​​​​​​​​​​Har du, grundet helbredsmæssige problemer (sygdom, følger efter arbejdsskade eller andet), ikke længere mulighed for at varetage det arbejde, du indtil nu har haft, kan der være mulighed for at søge om revalidering. Dette kan være en hjælpende hånd til, at du igen bliver i stand til at få et almindeligt job og forsørge dig selv.

Betingelsen for bevilling af revalidering er, at du har nedsat arbejdsevne som følge af fysisk, psykisk sygdom og/eller af social karakter. Nedsættelsen skal medføre, at du ikke kan klare et arbejde uden hjælp.

Du kan selv søge om revalidering, men typisk vil det være i forbindelse med en længere sygemeldingsperiode, at kommunen undersøger og vurderer, om revalidering vil være det rette tilbud til dig i den situation, du er kommet i.

Revalidering har det formål at få dig hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Et revalideringsforløb kan som udgangspunkt vare op til max. 5 år.

Kommunen vil i samarbejde med dig udarbejde en konkret jobplan, der skal have følgende indhold:

  • Hvilken uddannelse forløbet vil indeholde, eller
  • Undervisning eller kurser, som du skal deltage i, eller der kan være tale om
  • Optræning eller oplæring hos en arbejdsgiver, eller
  • Arbejdsprøvning, for at se om du med dine eksisterende kvalifikationer vil kunne bestride et andet arbejde, eller det kan i helt særlige situationer være
  • Hjælp til at etablere selvstændig virksomhed.​

Jobplanen vil meget ofte tage udgangspunkt i de kompetencer og erfaringer, som du allerede har, kombineret med at planen samtidig også skal tage hensyn til de helbredsmæssige udfordringer, der kan være for dig.

Under en revalideringsperiode vil du som udgangspunkt modtage revalideringsydelse. Størrelsen på ydelsen afgøres blandt andet af, hvilken alder du har, og om du har børn under 18 år.

Ring eller skriv til GL´s socialrådgiver, hvis du ønsker at vide mere. Du kan ringe på 33 29 09 84 eller skrive til: cbn@gl.org


Emner: Sygdom
Interessent:  

Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail cbn@gl.org. ​