Revalidering

 
 

Har du, grundet helbredsmæssige problemer, som sygdom, følger efter arbejdsskade eller andet, ikke længere mulighed for at varetage det arbejde, du indtil nu har haft, kan der være mulighed for at søge om revalidering. Dette kan være en hjælpende hånd til, at du igen bliver i stand til at få et almindeligt job og forsørge dig selv.

For at få revalidering er det en forudsætning, at du har begrænsninger i arbejdsevnen, og at der ikke er andre tilbud, som kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Du kan selv søge om revalidering, men typisk vil det være i forbindelse med en længere sygemeldingsperiode, at kommunen undersøger og vurderer, om revalidering vil være det rette tilbud til dig i den situation, du er kommet i.

Revalideringen kan bestå af forskellige former for uddannelse- og beskæftigelsesrettede tilbud. Den grundlæggelse betingelse er, at den samlede revalideringsplan er realistisk og giver personen en reel erhvervskompetence.

Revalidering har det formål at få dig hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Et revalideringsforløb kan som udgangspunkt vare op til max. 5 år.

Revalidering kan ikke bevilges alene for at forbedre livskvaliteten.

Kommunen vil i samarbejde med dig udarbejde en konkret plan, og planen vil meget ofte tage udgangspunkt i de kompetencer og erfaringer, som du allerede har. Dette kombineret med at planen samtidig også skal tage hensyn til de helbredsmæssige udfordringer, der kan være for dig.

Under en revalideringsperiode vil du som udgangspunkt modtage revalideringsydelse, eller hvis i ansættelse, så som løntilskud.

Støtte til f.eks. transport, hjælpemidler, mentor eller personligassistance, kan i nogle tilfælde indgå i planen.

Ring eller skriv til GL´s socialrådgiver, hvis du ønsker at vide mere. Du kan ringe på 33 29 09 84 eller skrive til: socialraadgiver@gl.org​.​

Emner: Sygdom
Interessent:  

​Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver Lisbeth Ring Pedersen, socialraadgiver@gl.org​.
​Telefontider tirsdag og torsdag kl. ​09-12.​​​​