Ressourceforløb

 
 

​​​​​​​​​​​​Hvis der er risiko for, at du kommer på førtidspension, er kommunen forpligtet til at tilbyde dig et ressourceforløb.

Målet er at afdække og udvikle din arbejdsevne, så du på sigt kan komme i arbejde på normale vilkår, i fleksjob eller uddanne dig.

Ressourceforløb tilkendes især personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de uden en særlig, tværfaglig indsats vil ende med at få tilkendt førtidspension.

Men det kan også være personer med aktuelle komplekse problemer i form af f.eks. helbredsproblemer mv., hvor udsigten til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse er lang.

Undtaget fra reglerne er personer, som har følger af svær sygdom eller som på grund af en betydelig funktionsnedsættelse, hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne i et ressourceforløb.

Hvor længe varer et forløb?

Som udgangspunkt er ressourceforløb et længerevarende forløb, der kan bestå af flere forskellige indsatser.

Forløbene kan vare fra et til fem år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at du har fået tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er Rehabiliteringsteamet​, der i deres indstilling efter mødet skal angive hvilke indsatser, ressourceforløbet konkret skal indeholde.

Ydelse i ressourceforløbet?

Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ressourceforløbsydelse. Den er som hovedregel på niveau med kontanthjælp, men er uafhængig af egen formue og ægtefælleindkomst.


Emner: Sygdom
Interessent:  

​Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail cbn@gl.org  ​​​