Rekreationsophold

 
 
Mulighed for økonomisk støtte til rekreationsophold

​​​​​​Hvis du har været ramt af sygdom eller været udsat for en arbejdsskade, og du været sygemeldt fra dit arbejde, er der mulighed for at søge økonomisk støtte til et rekreationsophold. Det er "Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere", der giver økonomisk tilskud med et beløb på ca. 4.000 kr. Tilskuddet kan variere efter omstændighederne og sygdommens karakter. Der kan søges støtte til ophold både i Danmark og i udlandet.4

For at få del i tilskuddet, skal tre krav være opfyldt:

  • Du skal være erhvervsaktiv, og du skal, efter et rekreationsophold afholdt i sygemeldingsperioden, være i stand til lige umiddelbart efter opholdet at genoptage arbejdet. Du må dog godt have genoptaget dit arbejde med nogle få timer ugentligt
  • Rekreationsopholdet skal være afsluttende led i en sygdomsbehandling, enten i forbindelse med et hospitalsophold eller en sygdomsperiode i hjemmet
  • Rekreationsopholdet skal være anbefalet af din læge, speciallæge eller hospitalets læge 

"Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere" er udsprunget af de Danske Sygekasser, der blev nedlagt i 1973. Det er renteafkastet af foreningens formue, der finansierer den støtte, foreningen giver.

Yderligere information og ansøgningsskema​​

Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant