Rehabiliteringsteam

 
 

​​​​​​I kommunernes jobcentre er der oprettet ​tværfaglige rehabiliteringsteams. Teamet har som opgave at behandler sager om:

Formålet er, at alle relevante kompetencer skal gå sammen om at foretage en helhedsorienteret vurdering af borgere, der er syge, og som har store begrænsninger i deres arbejdsevne, samt borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension.

​Deltagerne i Rehabiliteringsteamet er:

Repræsentant fra jobcentret. Vedkommende vil som oftest være mødeleder.

En repræsentant fra sundhedsforvaltningen (genoptræning, træning, rehabilitering m.v.).

En repræsentant fra socialforvaltningen (hjælpermidler, personlig pleje/praktisk hjælp, merudgifter m.v.).

En repræsentant fra Regionens kliniske funktion (en læge)

Derudover vil du skulle deltage sammen med din sagsbehandler.

Under mødet vil en af repræsentanterne lave notater. Efterfølgende vil du få et referat af mødet tilsendt. Der vil også blive sendt en indstilling til dig, som omhandler de oplysninger og aftaler, der er indgået på mødet.

En indstilling fra Rehabiliteringsteamet er ikke at betragte som en egentlig afgørelse. Efter Rehabiliteringsteammødet sker der det, at indstillingen sendes til jobcentret. Det er jobcentret, der har kompetence til at vurdere, om man er enig i og ønsker at følge R​ehabiliteringsteamets indstilling. Afgørelsen fra jobcentret skal du have på skrift, og den skal indeholde en begrundelse for afgørelsen samt en klagevejledning.​

Emner: Sygdom
Interessent:  

​Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver Lisbeth Ring Pedersen, socialraadgiver@gl.org​.
​Telefontider tirsdag og torsdag kl. ​09-12.​​​​​