Personlig assistance

 
 

​​​​​​​Jobcenteret kan yde tilskud til personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage deres job.

Den personlige assistent må kun hjælpe med praktiske arbejdsfunktioner. 

Det kan være:

  • Praktisk bistand fx at få tunge/mange materialer til og fra undervisningslokalet (eksempelvis til idræt eller billedkunst)
  • Sekretærbistand
  • Særlig personlig støtte fx støtte til struktur, overblik og kvalitetssikring af opgaver.

De faglige og indholdsmæssige jobfunktioner skal personen med et handicap selv kunne udføre.

Jobcenteret kan yde tilskud til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge for personer, der er beskæftiget 37 timer pr. uge.

Ved en bevilling af personlig assistance betaler jobcentret et tilskud til arbejdsgivers udgifter til ansættelse af en personlig assistent. Tilskuddet til personlig assistance bliver som hovedregel beregnet af jobcentret ud fra studentertimelønssatsen, der er fastlagt i overenskomsten mellem HK og Staten. Hvis assistentens opgaver er særligt kvalifikationskrævende, kan jobcenteret give mindstelønnen på det pågældende område.

Anvendelse af en personlig assistent kan iværksættes på forskellige måder, blandt andet ved at:

  • Assistenten ansættes på ordinære vilkår på arbejdspladsen, eller
  • Assistenten rekvireres hos et vikarbureau

 


Emner: Sygdom
Interessent:  

​Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail cbn@gl.org ​