Kommunens opfølgning på sygdom

Hvad gør jeg
 

Når man er fraværende på grund af egen sygdom i længere tid, vil din bopælskommunen følge op på din sygemelding.

Det sker normalt, når du har haft sygefravær i 30 dage eller mere. På dette tidspunkt kan arbejdsgiver nemlig få udbetalt sygedagpengerefusion fra din kommune, hvis din arbejdsgiver udbetaler fuld løn under sygdom til dig. 

Kommunen vil fremsende et oplysningsskema til dig, som du har pligt til at udfylde og returnere indenfor den givne tidsfrist.

Kommunen foretager løbende opfølgning på sygemeldingen.

Du vil blive indkaldt til opfølgningssamtaler i kommunen, og den første opfølgningssamtale vil ske senest 8 uger efter første fraværsdag.

Kommunen skal løbende vurdere, om du fortsat er uarbejdsdygtig  og derved fortsat er berettiget til, at der udbetales sygedagpenge til dig eller sygedagpengerefusion til din arbejdsgiver.

Sygedagpengene kan udbetales i op til 22 uger. Herefter indtræder revurderingstidspunktet. 

Kommunen skal inden udløb af de 22 uger tage stilling til følgende:

Indhentning af lægefaglige oplysninger og lægelige vurderinger

Undervejs i forløbet, kan der blive behov for at udarbejde en mulighedserklæring og behov for at indhente helbredsoplysninger fra egen læge eller speciallæge.

Mulighedserklæring udarbejdes i et samarbejde mellem arbejdsgiver, egen læge og dig.

​Vil du vide mere? 

Ring eller skriv til GL'​s socialrådgiver. Læs mere her.

Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant

Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail socialraadgiver@gl.org​.
​Telefontider tirsdag og torsdag kl. ​09-12.​​​​