Kommunens opfølgning på sygdom

Hvad gør jeg
 

​​​​​​​​​​​​​​​​Når man er fraværende på grund af egen sygdom ​i længere tid, vil kommunen følge op på sygemeldingen.

Arbejdsgiver betaler ens løn de første 30 sygedage. Herefter kan arbejdsgiver ansøge kommunen om udbetaling af sygedagpengerefusion, hvis arbejdsgiver udbetaler fuld løn under sygdom til dig. 

Kommunen vil fremsende et oplysningsskema til dig, som du har pligt til at udfylde og returnere indenfor den givne tidsfrist.

Kommunen foretager løbende opfølgning på sygemeldingen.

Indhentning af lægefaglige oplysninger og lægelige vurderinger

Mulighedserklæring ​udarbejdes i et samarbejde mellem arbejdsgiver, egen læge og dig.

Du vil blive indkaldt til opfølgningssamtaler i kommunen. Disse kaldes ofte for jobsamtaler.

Kommunen skal løbende vurdere, om du fortsat er uarbejdsdygtig ​og derved fortsat er berettiget til, at der udbetales sygedagpenge til dig eller sygedagpengerefusion til din arbejdsgiver.

Sygedagpengene kan maximalt udbetales i 22 uger. Når udbetaling af sygedagpenge har varet i 22 uger (plus de 30 dage, arbejdsgiver er forpligtet til at betale, kaldet arbejdsgiverdage) vil revurderingstidspunktet indtræde. 

Kommunen skal inden udløb af de 22 uger tage stilling til følgende:

Raskmelding,

Forlængelse af sygedagpengene eller

Bevilling af jobafklaringsforløb​

Det er vigtigt, at du inden mødet med kommunen er godt forberedt​.


​Vil du vide mere? 

Ring eller skriv til GL'​s socialrådgiver. Læs mere her.

Emner: Sygdom
Interessent: Tillidsrepræsentant

Har du brug for mere information eller rådgivning, så kontakt GL's socialrådgiver på tlf. 33 29 09 84 eller pr. mail cbn@gl.org .​​​​